Smiřičtí (Ústřední Matice českoslovanských divadelních ochotníků) (Činohra)
Národní divadlo, od 15.05.1892 do 15.05.1892 (1x)
Slavnostní představení. Hostování Ústřední Matice českoslovanských divadelních ochotníků.
Inscenátoři
Režie : Jakub Seifert
Role
Král Friedrich : Karel Sunkovský
Alžběta : Zdeňka Sykorová
Václav Vilém z Roupova : Theodor Javůrek
Václav Budovec z Budova : Jan Vokoun
Bohuslav Berka z Dubé : Josef Pospíšil
Kašpar Kaplíř ze Sulevic : Emanuel Jíra
Jáchym Ondřej Šlik : Ladislav Šaloun
Jindřich Slavata z Chlumu : Karel Šicner
Otta Henrich z Vartenberka : Jan Kutík
Mikuláš Dačický z Heslova : Jan Kamelský
Kateřina Smiřická : Marie Teklová
Salomena Smiřická : Josefina Handlová
Jindřich Smiřický : Alois Šlaghamer
Albrecht Eusebius Valdštýn : František Jiránek
Jareš Bukovský : Jaroslav Prager
Páter Kajetán : Petr Roch
Kunrat Ericlar : Hanuš Loyda
Vojta Blud : Josef Vokoun
Jetřich : Bedřich Prosek
Adamec : Vlad. Káš
Bartoš : Ladislav Joza
Rudolf ze Šumberka : Václav Vítek
Adam Bohdanecký z Hodkova : František Matějovský
Jakub Mírek Otecký : Vojtěch Láš
Jošt Kopidlanský : Vojtěch Glücksmann
Remig Lapucha : František Krtek
Václav z Rohoseče : Karel Setunský
Vulf Benáček : Bedřich Šaloun