Jaroslav Rudloff
Role
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Ondřej Jakobides
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Mistr Jeroným Pražský, Václav z Dubé
Josef Jiří Švec (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1928/1929 - Jan Švejda