Otakar Zuna
Role
Baron Goertz (Literární a řečnický spolek Slavie) premiéra SEZONA 1923/1924 - Karel XII.
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Heinrich Mates hrabě z Thurnu
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Václav IV.
Josef Jiří Švec (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1928/1929 - Andrej Nikolajevič Klimov
Václav Hrobčický z Hrobčic (Literární a řečnický spolek Slavie) premiéra SEZONA 1928/1929 - Václav Hrobčický z Hrobčic