Seznam představení (Vilém Dubský)
27.09.1928 , 19:00, Stavovské divadlo (jediné provedení) (Ivan Karpovič Dimitrenko)