Václav Hrobčický z Hrobčic (Literární a řečnický spolek Slavie) (Činohra)
Dne 08.12.1928 v 19:00
Národní divadlo
Slav.předst. pořádá Politický klub Omladinářů-Devadesátníků v Praze ve prospěch zřízení pamětní desky na věži Novoměstské radnice. Proslov senátor prof.dr. B. Němec.
Inscenátoři
Režie: Vojta Novák
Role
Václav Hrobčický z Hrobčic: Otakar Zuna (Host)
Jiří Vilém Hrobčický z Hrobčic: Ladislav Šlechta (Host)
Marie Apolonie Kalenicová z Kalenic: Marie Franclová (Host)
P. Jan Zeman: Karel Hlava (Host)
Správce: V. Suchánek (Host)
Lesní: Jaroslav Rudloff (Host)
Václav Vrba: Josef Růžička (Host)
Verunka: Anna Turečková (Host)
Josífek: Libuše Růžičková (Host)
Kmínek: Ladislav Šaloun (Host)
Strakoš: Vilém Dubský (Host)
Žena lesního: M. Karásková (Host)
Sluha v zámku Hrobčických: Břetislav Heinc (Host)
Slavnostní představení pořádá Politický klub Omladinářů-Devadesátníků v Praze ve prospěch zřízení pamětní desky na věži Novoměstské radnice, na věčnou paměť a pro vděk známých i neznámých, kdož v jejích zdech byli vězněni a souzeni za práva národa a obnovení naší samostatnosti. Proslov přednese starosta klubu, senátor prof. dr. B. Němec.