Ladislav Čelakovský
Datum narození
29.11.1834
Datum úmrtí
24.11.1902
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Navštěvoval gymnázium ve Vratislavi a v Praze (maturoval 1853). Poté studoval přírodní vědy na pražské filozofické fakultě. Po absolutoriu (1858) suploval přírodopis na gymnáziu v Chomutově, v roce 1860 se stal kustodem botanických sbírek Českého muzea. Působil též jako profesor botaniky na univerzitě v Praze, byl členem domácích i zahraničních učených společností. Od počátku 60.let prováděl a organizoval botanický průzkum Čech, jehož výsledkem byl Prodromus květeny české, základní dílo české floristiky. Vydal samostatně nebo v časopisech a věd.sbornících přes 150 prací. Mj.patřil k základnímu autorskému okruhu Riegrova a Ottova naučného slovníku, na Ottově se podílel i jako odborný redaktor. Příležitostně publikoval jednotlivé původní básně, přeložil několik Shakespearových dramat, ukázky ze staroanglické poezie a z G.G.Byrona a jednotlivé drobné práce z německé a ruské literatury (např. Novalis, M.J.Lermontov, A.S.Puškin). Jeho literární předpoklady se specificky uplatnily v oblasti odborného stylu; projevily se ve schopnosti vyložit nezjednodušeně a přitom srozumitelně vědeckou problematiku i laikům. Syn básníka Františka Ladislava Čelakovského, bratr právníka a právního historika Jaromíra Čelakovského.
Textové a hudební úpravy
Král Lear premiéra SEZONA 1887/1888 - Překlad
Král Lear premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad
Král Lear premiéra SEZONA 1898/1899 - Překlad