Král Lear (Činohra)
Národní divadlo, od 13.11.1887 do 14.12.1887 (4x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie : Jakub Seifert
Role
Král Franský : Alois Sedláček
Vévoda Kornvalský : Jakub Vojta Slukov
Vévoda Albánský : Adolf Pštross
Šašek krále Leara : František Kolár
Hrabě z Glostru : Pravoslav Řada
Hrabě z Kentu : Josef Šmaha
Šlechtic Franský : Alfréd Karbus
Rytíř z průvodu Leara : Edmund Chvalovský
Hlasatel : Ferdinand Koubek
Důstojník : Karel Pulc
Setník : Hynek Musil
Fotogalerie
Král Lear - 13.11.1887, Karel Šimanovský (Lear)
Foto: J. Mulač