William Shakespeare
Životopis
Největší anglický dramatik, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance. Pokřtěn 26.4.1564 ve Stradfordu nad Avonnou, zemřel 23.04 1616 tamtéž. O jeho mládí se nedochovaly dokumenty, ale je pravděpodobné že chodil asi 8 let do dobré stradfordské školy.Během jeho působení v Londýně. letech vyšly tiskem jeho básnické prvotiny Venuše a Adonis a Znásilnění Lukrécie. Měl i přístup ke dvoru královny Alžběty I., kde se hrály jeho hry. Tak si vedle důvěrné znalosti venkova osvojil život velkoměsta i královského dvora, renesanční kulturu a humanistickou vzdělanost. Jsou doložena dobová svědectví, že Shakespeare byl hercem, podiílníkem a dramatikem vynikající londýnské divadelní společnosti Služebníků lorda komořího, která od r. 1599 hrála v nové divadelní aréně The Globe na jižním břehu Temže. Zde provozovali jeho vrcholné komedie i tragédie. V roce 1613 aréna Globe vyhořela při představení Shakespearova Jindřicha VIII, ale byla postavena znovu. Tou dobou Shakespeare žil už zase ve svém rodišti, kde v 52 letech zemřel. Jeho raná díla se vyznačují odvážnými experimenty v různých žánrech (historické hry, komedie, tragédie, lyricko-epické básně i sonety) ve verších i próze.Nejsmělejší jsou jeho průboje v dramatické struktuře i tvorbě charakterů a konfliktů. Shakespeare nevytváří nové zápletky, ale usiluje o nejdokonaleší zpracování starých látek z anglických i antických dějin a z domácího i evropského dramatu. Z antických pramenů čerpá např. Titus Andronicu (1594). Rozdílně experimentální jsou jeho tři rané komedie (Zkrocení zlé ženy, (1594), Marná lásky snaha, (1598), Dva kavalíři z Verony, (vyd. 1623). Ve střední tvorbě (1595-1600) se ještě stupňuje intenzita dramatické poezie i prózy a do optimismu vrcholné renesance zesíleně zasahují tragické aspekty osobní i společenské. Shakespeare dosahuje mistrovství ve všech třech dramatických žánrech (Romeno a Julie,(vyd.1594), Sen noci svatojánské, (vyd. 1600), Richard II. vyd, 1597). K úspěšným komediím patří Mnoho povyku pro nic (1600).K vrcholům světové tragédie se řadí Hamlet (vyd. 1603). Dobová tragédie pomsty tu přerůstá v nadčasové básnické a filozofické postižení problémů lidské existence. Další Shakespearovy hry: Večer tříkrálový (1623), Julius Caesar ( 1623), Othello (1622), Macbeth (1623), Král Lear (1856), Antonius a Kleopatra ( (1858), Veta za vetu (1623), Zimní pohádka (1623), Bouře (1623), Král Jindřich VIII. (1623) ad.
Je autorem titulů
Bouře (Činohra)
Coriolanus (Činohra)
Cymbelin (Činohra)
Hamlet (Činohra)
Jindřich IV. (Činohra)
Jindřich V. (Činohra)
Julius Caesar (Činohra)
Komedie omylů (Činohra)
Král Lear (Činohra)
Kupec benátský (Činohra)
Macbeth (Činohra)
Othello (Činohra)
Richard III. (Činohra)
Romeo a Julie (Činohra)
Veta za vetu (Činohra)
Zimní pohádka (Činohra)
Fotogalerie
William Shakespeare