William Shakespeare
Datum narození
26.04.1564
Datum úmrtí
23.04.1616
Životopis
Datum narození není známo, uvádí se datum křtu 26. 4. 1564 ve Stradfordu nad Avonnou, zemřel tamtéž. Anglický dramatik, vrcholný umělecký představitel evropského humanismu a pozdní renesance. O jeho mládí se nedochovaly dokumenty, ale je pravděpodobné že chodil asi 8 let do dobré stradfordské školy. Během jeho působení v Londýně vyšly tiskem jeho básnické prvotiny Venuše a Adonis a Znásilnění Lukrécie. Měl i přístup ke dvoru královny Alžběty I., kde se hrály jeho hry. Tak si vedle důvěrné znalosti venkova osvojil život velkoměsta i královského dvora, renesanční kulturu a humanistickou vzdělanost.

Jsou doložena dobová svědectví, že Shakespeare byl hercem, podílníkem a dramatikem vynikající londýnské divadelní společnosti Služebníků lorda komořího, která od r. 1599 hrála v nové divadelní aréně The Globe na jižním břehu Temže. Zde provozovali jeho vrcholné komedie i tragédie. V roce 1613 aréna Globe vyhořela při představení Shakespearova Jindřicha VIII., ale byla postavena znovu. Tou dobou Shakespeare žil už zase ve svém rodišti, kde v 52 letech zemřel.

Jeho raná díla se vyznačují odvážnými experimenty v různých žánrech (historické hry, komedie, tragédie, lyricko-epické básně i sonety), ve verších i próze. Nejsmělejší jsou jeho průboje v dramatické struktuře i tvorbě charakterů a konfliktů. Shakespeare nevytváří nové zápletky, ale usiluje o nejdokonalejší zpracování starých látek z anglických i antických dějin a z domácího i evropského dramatu.
Je autorem titulů
Spolupráce na inscenacích
Richard the Kid & the King (Deutsches Schauspielhaus Hamburg) premiéra SEZONA 2022/2023 - Autor předlohy
Fotogalerie
William Shakespeare
William Shakespeare