Coriolanus
Role
Kajus Marcius Koriolanus (Caius Marcius, Gaius Marcius Coriolanus): Jakub Vojta Slukov, Miloš Nový, David Prachař, Milan Ondrík
Mladý Marcius (Malý Marcius): Červená, V. Houdek ml., Vaska
Tullus Aufidius (Tulius Aufidius): Jakub Seifert, Rudolf Deyl, Ondřej Pavelka, Marián Geišberg
První senátor římský (Senátor římský): Pravoslav Řada, Emil Focht, Eduard Tesař, Oldřich Vlček
Druhý senátor římský (Druhý senátor): Hynek Musil, Florentin Steinsberg
První pachole ve službě Aufidiově (První sloužící u Aufidia): Anna Turková, Karel Mušek
Druhé pachole ve službě Aufidiově (Druhý sloužící u Aufidia): Hana Dumková, Karel Váňa
Třetí sloužící u Aufidia: Saša Rašilov
První měšťan římský: Edmund Chvalovský, František Roland
Druhý měšťan římský: Jindřich Mošna, Vladimír Merhaut
Třetí měšťan římský: Josef Frankovský, Eugen Viesner
Čtvrtý měšťan římský: Alfréd Karbus, František (Otto) Mansfeld
Pátý měšťan římský: Karel Pulc, František Gerlický
Šestý měšťan římský: František Horník, Josef Kramer, Václav Maličký
Sedmý měšťan římský: František Zápotocký
První spiklenec s Aufidiem (První spiklenec): František Hájek, Eugen Viesner
Druhý spiklenec s Aufidiem (Druhý spiklenec): Richard Svoboda, Hynek Lažanský, Eduard Kohout
Třetí spiklenec s Aufidiem (Třetí spiklenec): František Bellinger, František Roland
Čtvrtý spiklenec s Aufidiem: František Bartoš
První pán z Antia: Josef Karel Chramosta
Druhý pán z Antia: Ferdinand Koubek
První stráž Volskův (První stráž Volsků): Antonín Chlumský, Florentin Steinsberg
Druhá stráž Volskův (Druhá stráž Volsků): Josef Brožek, Václav Zatiranda
Druhý aedil: Voda
Patricij římský: Antonín Pokorný
Druhý posel: Eduard Kohout
Římský hlasatel: Eduard Kohout
První vojín římský: Emil Focht, Eduard Tesař
Druhý vojín římský: Hynek Lažanský, Eduard Kohout
Senátor se strany Volsků: Václav Zatiranda
Pobočník Tulla Aufidia (Aufidiův pobočník ): Michal Slaný, Ivan Vojtek
První zřízenec v Senátu
Druhý zřízenec v Senátu
1. senátor volský: Radovan Lukavský
2. senátor volský: Miroslav Doležal, Alexej Pyško
3. senátor volský: Petr Pelzer
1. Aufidiův voják: Tomáš Petřík
2. Aufidiův voják: Petr Motloch
Fotogalerie
Coriolan - 23.03.1921, Vlastislav Hofman - scéna
Coriolan - 23.03.1921, Vlastislav Hofman - scéna
Coriolan - 23.03.1921, Vlastislav Hofman - scéna
Coriolanus - 29.01.2004 Alois Švehlík (Cominius, v pozadí), David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Alois Švehlík (Cominius), David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Alois Švehlík (Cominius), David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Alois Švehlík, David Prachař, Ladislav Mrkvička, Oldřich Vlček
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Coriolanus), Johanna Tesařová (Volumnia)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Coriolanus), Vladislav Beneš (Titus Lartius)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Johanna Tesařová (Volumnia), Martina Válková (Virgilia)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Johanna Tesařová, David Prachař, Ladislav Mrkvička
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Michal Slaný (Pobočník Tulla Aufidia), Petr Motloch (2. Aufidiův voják)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, V. Chramostová (Volumnia), D. Prachař (Coriolanus), L. Mrkvička (Agrippa)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Vlasta Chramostová (Volumnia), David Prachař (Gaius Marcius Coriolanus)
Foto: Hana Smejkalová
Coriolanus - 29.01.2004, Vlasta Chramostová (Volumnia), Martina Válková (Virgilia)
Foto: Hana Smejkalová