Adolf Pštross
Datum narození
15.01.1851
Datum úmrtí
11.03.1903
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Pocházel z měšťanské rodiny, která se v 60. letech 19. století aktivně podílela na rozvoji pražského ochotnického divadla. Po studiu na hospodářské škole v Chrudimi krátký čas působil jako agronom ve velkostatku v Medlešicích u Pardubic. Divadlo začal hrát s ochotníky začátkem 70. let zprvu v Chrudimi, později v Praze na Smíchově U Zlatého anděla. V letech 1874–1875 byl členem činohry Prozatímního divadla, 1875–1883 smíchovských divadel P. Švandy ze Semčic st. (Divadlo U Libuše a Aréna u Eggenberku). V letech 1883–1888