Jak se vám líbí (Činohra)
Národní divadlo, od 22.02.1900 do 14.10.1900 (8x)
Popis
Archivní složka sign. Č 330a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře (pouze v konvolutu roku)
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Frederik : Karel Želenský
Amiens : Karel Veverka
Jacques : Jakub Seifert
Le Beau : Jan Vávra
Oliver : Eduard Vojan
Ctihodný Oliver Písmokaz : Rudolf Kafka
Sylvius : Emil Focht
Vilém : Karel Mušek
Šlechtic : Pravoslav Řada
Rosalinda : Hana Kvapilová
První panoš vypuzeného vévody : Marie Šťastná
Druhý panoš vypuzeného vévody : Jindřiška (Anna) Laubová