Žižkova smrt (Činohra)
Národní divadlo, od 08.07.1891 do 17.09.1891 (7x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Sigmund, císař Německé říše : Jiří Bittner
Fernando, biskup Lucký : Josef Šmaha
Biskup mohučský : Ferdinand Koubek
Biskup Trevirský : František Zápotocký
Markrabě Bedřich Míšeňský : Josef (Jan) Havelský
Jindřich Plumlovský z Kravař : Edmund Chvalovský
Mikuláš Zajíc z Hazmburka : Josef Karel Chramosta
Půta z Častalovic : Antonín Chlumský, Hanuš Somr
Racek z Rožemberka : František Ferdinand Šamberk
Mikeš Divůček z Jemnišť : Karel Šimanovský
Jetřich : Jakub Seifert
Jan Žižka z Trocnova : Jakub Vojta Slukov
Mikuláš z Husi : Alois Sedláček
Jan Valkoun z Adlaru : Otakar Sauer
Pan z Lichtenburku : Antonín Moll
Viktorin Boček z Kunštatu : Josef Štross
Sigmund Korybut : Hana Kubešová
Božepor Kněžovský : Josef Brožek
Prokop Holý : Pravoslav Řada
Havel Bzinka : Karel Mušek
Korbílek : Jindřich Mošna
Rypák : Karel Kindl
Kulich : Josef Loos
Blána : Karel Pešek
Lešek : Karel Pulc
Hlásný na hradě Přibislavi : František Horník
Aleš ze Šternberka : Emil Focht
Vok z Holštajna : Bohdan Kohout
Rokycana : Eduard Vojan