František Horník
Datum narození
30.03.1853
Datum úmrtí
23.01.1902
Životopis
Narozen v Domažlicích, zemřel v Praze. Vlastním jménem František Forchheim, do roku 1885 vystupoval pod pseudonymem Horník Josef. Dětství prožil u kočovných společností F. Zöllnera (1853–1860) a J. Kullase (1860–1861), u nichž hrála jeho matka, v letech 1861–1866 žil v Praze s matkou, angažovanou ve Stavovském divadle, pak opět u různých kočovných společností, zprvu s matkou, později sám, např. u společnosti J. Faltyse (po roce 1875). Zřejmě z piety k J. K. Tylovi (jeho otci) byl v roce 1882 angažován do činoherního souboru Národního divadla, kde působil až do své předčasné smrti v roce 1902 (od roku 1884 též inspicient).
Syn Josefa Kajetána Tyla a Anny Rajské-Forchheimové.
Role
Smiřičtí premiéra SEZONA 1881/1881 - Jošt Kopidlanský
Fedora premiéra SEZONA 1883/1884 - Vasil
Figarova svatba premiéra SEZONA 1883/1884 - Kozíchlup
Jedenácté přikázání premiéra SEZONA 1883/1884 - Ferdík
Královna Barbora premiéra SEZONA 1883/1884 - Jan Kolda ze Žampachu, Hlásný
Kupec benátský premiéra SEZONA 1883/1884 - Sluha Antoniův
Ludvík XI. premiéra SEZONA 1883/1884 - Důstojník tělesné stráže, Komorník královský
Magelona premiéra SEZONA 1883/1884 - Druhý komorník Rudolfův
Makbeth premiéra SEZONA 1883/1884 - První posel
Noc na Karlštejně premiéra SEZONA 1883/1884 - Hlásník na Karlštejně
Opožděné psaní premiéra SEZONA 1883/1884 - Jindřich
Paličova dcera premiéra SEZONA 1883/1884 - Soused Vondráček
Pelikán premiéra SEZONA 1883/1884 - Prosper
Perla premiéra SEZONA 1883/1884 - Justýn
Pražský žid premiéra SEZONA 1883/1884 - Václav Karion
Prospěcháři premiéra SEZONA 1883/1884 - Lokaj Dovgielly
Rohovín Čtverrohý premiéra SEZONA 1883/1884 - Host
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1883/1884 - Baltazar
Salomena premiéra SEZONA 1883/1884 - Tertius, Sluha Ludanicův
Syn člověka premiéra SEZONA 1883/1884 - Adjutant prince Lotarinského
Třeštidlo premiéra SEZONA 1883/1884 - Domovník
Z doby kotillonů premiéra SEZONA 1883/1884 - Sluha u maršálka
Zábavní vlak premiéra SEZONA 1883/1884 - Host
Závisť premiéra SEZONA 1883/1884 - Sluha Smiřického, Sluha Jiřího z Poděbrad
Žižkova smrt premiéra SEZONA 1883/1884 - Hlásný na Přibyslavi
Bodří venkované premiéra SEZONA 1884/1885 - Komorník
Diblík z hor premiéra SEZONA 1884/1885 - Adam
Faust premiéra SEZONA 1884/1885 - Druhý řemeslnický tovaryš
Julián Apostata premiéra SEZONA 1884/1885 - Otrok
Majitel hutí premiéra SEZONA 1884/1885 - Dělník
Marion Delorme premiéra SEZONA 1884/1885 - První dělník
Ministr a obchodník premiéra SEZONA 1884/1885 - Komorník
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1884/1885 - Sloužící Leonatův
O milion premiéra SEZONA 1884/1885 - Jan
Odetta premiéra SEZONA 1884/1885 - Komorník
Pan Měsíček, obchodník premiéra SEZONA 1884/1885 - Prokop
Paní mincmistrová premiéra SEZONA 1884/1885 - První halapartník
Příbuzní premiéra SEZONA 1884/1885 - Žid
Služebník svého pána premiéra SEZONA 1884/1885 - Druhý dělník
Směšné koketky premiéra SEZONA 1884/1885 - Almanzor
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1884/1885 - Galia
Strýc Sam premiéra SEZONA 1884/1885 - Lepič plakátů
Tvrdohlavci premiéra SEZONA 1884/1885 - Hajný
Umrlčí hlava premiéra SEZONA 1884/1885 - Domovník v Platejsu
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 1884/1885 - Třetí právní sluha
Velký sen premiéra SEZONA 1884/1885 - Třetí župan
Záviš z Falkenštejna premiéra SEZONA 1884/1885 - Posel
Zbloudilá ovečka premiéra SEZONA 1884/1885 - Lampář
Antoinetta Rigaudová premiéra SEZONA 1885/1886 - Jan
Antony premiéra SEZONA 1885/1886 - Robert
Bouře v zátiší premiéra SEZONA 1885/1886 - Filip
Cesty veřejného mínění premiéra SEZONA 1885/1886 - Třetí měšťan
Doňa Diana premiéra SEZONA 1885/1886 - Ceremoniář
Hamlet premiéra SEZONA 1885/1886 - Jiný dvořan
Julius Caesar premiéra SEZONA 1885/1886 - Dardanius
Krištof Kolumbus premiéra SEZONA 1885/1886 - Alonzo Durand
Oernulfova výprava premiéra SEZONA 1885/1886 - Druhý host
Povídky královny navarské premiéra SEZONA 1885/1886 - Královský komorník
Primator premiéra SEZONA 1885/1886 - Rotmistr městských zbrojnošů
První souboj vévody z Richelieu premiéra SEZONA 1885/1886 - Sloužící
Rabínská moudrost premiéra SEZONA 1885/1886 - Posluha u Prefáta
Theodora premiéra SEZONA 1885/1886 - Patricij
Vlasť premiéra SEZONA 1885/1886 - Domingo
Vyslancův tajemník premiéra SEZONA 1885/1886 - Charles
Flik a Flok premiéra SEZONA 1886/1887 - Dvořan
Fromont ml. a Risler st. premiéra SEZONA 1886/1887 - Vrchní sklepník
Chamillac premiéra SEZONA 1886/1887 - Julian
Jan Výrava premiéra SEZONA 1886/1887 - Bohutinský
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1886/1887 - Desátník
Koriolan premiéra SEZONA 1886/1887 - Šestý měšťan římský
Kterak sláva omrzí premiéra SEZONA 1886/1887 - Sklepník
Naši furianti premiéra SEZONA 1886/1887 - Vojta
Šlechetníci premiéra SEZONA 1886/1887 - Jakub
Tatínkovo přesvědčení premiéra SEZONA 1886/1887 - Sluha
Válka v míru premiéra SEZONA 1886/1887 - Důstojník
Vřele milovaný Celimare premiéra SEZONA 1886/1887 - Čalouník
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 1886/1887 - Sluha Baptistův
Cyprienna premiéra SEZONA 1887/1888 - Domovník
Heralt premiéra SEZONA 1887/1888 - Druhý sluha zámecký
Narenta premiéra SEZONA 1887/1888 - Druhý muž z lidu
Pařížský román premiéra SEZONA 1887/1888 - De Villiers
Piccolomini premiéra SEZONA 1887/1888 - Komorník vévody Friedlandského
Rodinná vojna premiéra SEZONA 1887/1888 - Listonoš
Staří mládenci premiéra SEZONA 1887/1888 - Antonín
Svět zásad premiéra SEZONA 1887/1888 - Komorník hraběte Mirovského
Valdštejnova smrť premiéra SEZONA 1887/1888 - Důstojník pluku Tiefenbachského
Valdštejnův tábor premiéra SEZONA 1887/1888 - Druhý ostrostřelec
Vicomte z Letorieru premiéra SEZONA 1887/1888 - Komorník u maršálka
Zkouška bohatstvím premiéra SEZONA 1887/1888 - Petermann
Zlatohlávek premiéra SEZONA 1887/1888 - Druhý desátník
Ženitba Běluginova premiéra SEZONA 1887/1888 - Sluha Karminých
Cesta kolem světa v 80 dnech premiéra SEZONA 1888/1889 - Sluha telegrafu
Fromont ml. a Risler st. premiéra SEZONA 1888/1889 - Vrchní sklepník
Jindřich IV. premiéra SEZONA 1888/1889 - Posel
Kníže Panin premiéra SEZONA 1888/1889 - Jean
Nora premiéra SEZONA 1888/1889 - Posel
Pohádka o nalezeném štěstí premiéra SEZONA 1888/1889 - Venkovan
Dobrodiní souží premiéra SEZONA 1889/1890 - Pokladník
Hamlet premiéra SEZONA 1889/1890 - Jiný dvořan
Náramek premiéra SEZONA 1889/1890 - Groom
Zlaté rybky premiéra SEZONA 1889/1890 - Sluha u plukovníka Felseckého
Macbeth premiéra SEZONA 1890/1891 - První posel
Svět malých lidí premiéra SEZONA 1890/1891 - Řemenář
Theodora premiéra SEZONA 1890/1891 - Patricij
Žižkova smrt premiéra SEZONA 1890/1891 - Hlásný na hradě Přibislavi
Cesty veřejného mínění premiéra SEZONA 1891/1892 - Čtvrtý měšťan
Revisor premiéra SEZONA 1891/1892 - Vozka na poště
Carův kurýr premiéra SEZONA 1892/1893 - Důstojník tatarský
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1892/1893 - Desátník
Majitel hutí premiéra SEZONA 1892/1893 - Dělník
Vlasť premiéra SEZONA 1892/1893 - Domingo
Bankrotář a kramářka premiéra SEZONA 1893/1894 - Kalina
Cyprienna premiéra SEZONA 1893/1894 - Domovník
Champignol premiéra SEZONA 1893/1894 - Desátník ode dne
Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek premiéra SEZONA 1893/1894 - Podomní obchodník
Madame Sans-Gene premiéra SEZONA 1893/1894 - Třetí soused
Paličova dcera premiéra SEZONA 1893/1894 - Jablonský
Rabínská moudrost premiéra SEZONA 1893/1894 - Posluha u Prefáta
Rodinná vojna premiéra SEZONA 1893/1894 - Nosič
Záviš z Falkenštejna premiéra SEZONA 1893/1894 - Posel
Charleyova teta premiéra SEZONA 1894/1895 - Vrátný
Julius Caesar premiéra SEZONA 1894/1895 - Dardanius
Královna Barbora premiéra SEZONA 1894/1895 - Hlásný
Majitel hutí premiéra SEZONA 1894/1895 - Dělník
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1894/1895 - Sloužící Leonátův
Naši furianti premiéra SEZONA 1894/1895 - Vojta
Paleček premiéra SEZONA 1894/1895 - Dveřník
Pan podprefekt premiéra SEZONA 1894/1895 - První strážník
Theodora premiéra SEZONA 1894/1895 - Patricij
Žižkova smrt premiéra SEZONA 1894/1895 - Hlásný na hradě Přibislavi
Fernandova svatební smlouva premiéra SEZONA 1895/1896 - Druhý strážník
Gismonda premiéra SEZONA 1895/1896 - Hlas z lidu
Majitel hutí premiéra SEZONA 1895/1896 - Dělník
Salomena premiéra SEZONA 1895/1896 - Sluha Ludanicův
Z doby kotillonův premiéra SEZONA 1895/1896 - Sluha u maršálka
Ekvinokce premiéra SEZONA 1896/1897 - Třetí rybář
Oficielní žena premiéra SEZONA 1896/1897 - Cankov
Paragrafy na střeše premiéra SEZONA 1896/1897 - Podomek
Carův kurýr premiéra SEZONA 1897/1898 - První důstojník tatarský
Cesta kolem světa v 80 dnech premiéra SEZONA 1897/1898 - Sluha telegrafu
Láska a smrt premiéra SEZONA 1897/1898 - Druhý muž z lidu
Oficielní žena premiéra SEZONA 1897/1898 - Cankov
Cesta kolem světa v 80 dnech premiéra SEZONA 1898/1899 - Sluha telegrafu
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1898/1899 - Nosič
Dobrodiní souží premiéra SEZONA 1898/1899 - Pokladník
Svět malých lidí premiéra SEZONA 1898/1899 - Řemenář v cukrovaru Řepovickém
Jiříkovo vidění premiéra SEZONA 1899/1900 - Desátník
Premiera na vsi premiéra SEZONA 1899/1900 - Třetí rolník
Vicomte z Letorieru premiéra SEZONA 1899/1900 - Sloužící
Žižkova smrt premiéra SEZONA 1900/1901 - Hlásný na hradě Přibislavi
Magelona premiéra SEZONA 1901/1902 - Sloužící u Magelony
Fotogalerie
František Horník - civilní fotografie
Foto: Jan Mulač