Vlasť (Činohra)
Národní divadlo, od 29.03.1893 do 10.04.1893 (3x)
Textové a hudební úpravy
Překlad : Emanuel Vávra
Inscenátoři
Role
Hrabě Rysoor : Jakub Vojta Slukov
Karloo van der Noot : Jakub Seifert
Markýz la Trémouille : Jiří Bittner
Vévoda Alba : Josef Šmaha
Princ Oranský : Eduard Vojan
Noircames : Pravoslav Řada
Alberti : Adolf Pštross
Navarra : Karel Pešek
Gerard : Karel Kindl
Voják španělský : Ferdinand Koubek
Praporečník : Čížek
Galéna : Emil Focht
Van Stuppen : Karel Pulc
Cornelis : Rudolf Svoboda
Rafaela : Hana Benoniová
První komorná Rafaely : Josefa Nováková
Druhá komorná Rafaely : Marie Kodetová
Cortadilla : Ondřej Rott
Baltazar Cuip : Josef Loos
Sara Mattisonová : Matylda Vinklerová
Josua Kopperstock : Červená
Vyzvědač : Josef Brožek
První důstojník : Josef Karásek
Druhý důstojník : Josef Žižka
První vojín : František Kubla
Druhý vojín : Vítězslav Bartoš
Správce domu u Rysoora : Hynek Švejda
Soudní sluha : Václav Mrázek
Sladovnický : Karel Mušek
Hospodský : Hanuš Somr
Hošík : Kaucká
Hlasatel : František Morda
Žena z lidu : Adéla Volfová