Kaucká
Role
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1884/1885 - Frantík, Liduška
Vojnarka premiéra SEZONA 1889/1890 - Jeník
Sen v noci Svatojanské premiéra SEZONA 1890/1891 - Molík, Hořčičné semínko
Pohádka zimního večera premiéra SEZONA 1891/1892 - Mamillius
Jedenácté přikázání premiéra SEZONA 1892/1893 - Pepík
Vlasť premiéra SEZONA 1892/1893 - Hošík
Antigona premiéra SEZONA 1893/1894 - Pachole
Bankrotář a kramářka premiéra SEZONA 1893/1894 - Vojta
Čarovný závoj premiéra SEZONA 1893/1894 - Kluk
Krok s cesty premiéra SEZONA 1893/1894 - Květinářka
Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek premiéra SEZONA 1893/1894 - Učedník
Madame Sans-Gene premiéra SEZONA 1893/1894 - Mathieu
Paličova dcera premiéra SEZONA 1893/1894 - Madlenka, Kačenka
Starý vlastenec premiéra SEZONA 1893/1894 - Dráteník
Václav Hrobčický z Hrobčic premiéra SEZONA 1893/1894 - Josífek
Frou-Frou premiéra SEZONA 1894/1895 - Georges de Sartorys
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1894/1895 - Pachole
Naši furianti premiéra SEZONA 1894/1895 - Manča, Filípek
Sen v noci Svatojánské premiéra SEZONA 1894/1895 - Molík, Hořčičné semínko
Sirotčí peníze premiéra SEZONA 1894/1895 - Zuzanka Myslíková z Hyršova
Gismonda premiéra SEZONA 1895/1896 - Francesco, Epifanes
Náš přítel Něklužev premiéra SEZONA 1895/1896 - Dcera její, bez řeči
Šotek premiéra SEZONA 1895/1896 - Griša
Šťastný člověk premiéra SEZONA 1895/1896 - Vasja
Ekvinokce premiéra SEZONA 1896/1897 - Perica, Druhý hoch rybářský
Epponina premiéra SEZONA 1896/1897 - Sabinulus
Milkování premiéra SEZONA 1896/1897 - Lína
Nájemníci pana domácího premiéra SEZONA 1896/1897 - Brisquet
Sen v noci svatojanské premiéra SEZONA 1896/1897 - Pavučinka
V jařmu premiéra SEZONA 1896/1897 - První žačka
Hřích premiéra SEZONA 1897/1898 - Franta
Cyrano de Bergerac premiéra SEZONA 1898/1899 - Jeho syn
Každý něco pro vlast premiéra SEZONA 1898/1899 - První chlapec ve zbrani
Skryté štěstí premiéra SEZONA 1898/1899 - Fricek
Zaza premiéra SEZONA 1898/1899 - Tata (Toto)
Milkování premiéra SEZONA 1899/1900 - Lína
Potopený zvon premiéra SEZONA 1899/1900 - První trpaslík
Premiera na vsi premiéra SEZONA 1899/1900 - Honzík