Seznam představení ( Kaucká)
Madame Sans-Gene - Činohra, sezona 1893/1894
Starý vlastenec - Činohra, sezona 1893/1894