Pohádka o nalezeném štěstí (Balet)
Národní divadlo, od 06.04.1889 do 30.05.1889 (8x)
Nové dekorace: "Síň v královském paláci" a "Krajina". V repr. s: Krylov, Medvěd námluvčím (č), Labiche-Michel, Následky prvního manželství (č).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Augustin Berger
Inscenátoři
Choreografie : Augustin Berger
Scéna : Robert Holzer
Role
Král Břichopásek XIX. : František Ferdinand Šamberk
Vdova po chudém tkalci : Jindřiška Slavinská
Boženka : Bucková
Jeníček : Kroupa
Jejich sousedka : Adéla Volfová
Stařeček : Pravoslav Řada
Královna skřítků : Marie Mráčková
Skřítek, dobrý duch : Červená
Dvorní kuchař : Antonín Chlumský
První kuchař : Alfréd Karbus
Druhý kuchař : Josef Karásek
Třetí kuchař : Josef Loos
Čtvrtý kuchař : Karel Pešek
Dvorní maršálek : Edmund Chvalovský
Dvořan : Josef Seifert
Ceremonář : Karel Pulc
Tanec šesti dam : Zdeňka Štemberová
Tanec šesti dam : Adéla Zieglerová
Tanec šesti dam : Johanna Šmidlová
Tanec šesti dam : Terezie Knotová
Tanec šesti dam : Anna Podhorská
Tanec šesti dam : Marie Roreitnerová
Solový tanec : Františka ze Schöpfů
Tanec skřítků : Mráčková
Tanec skřítků : žákyně baletní školy
Velké ballabile : Zdeňka Štemberová
Velké ballabile : Adéla Zieglerová
Velké ballabile : Terezie Knotová
Velké ballabile : Johanna Šmidlová
Velké ballabile : Anna Podhorská
Velké ballabile : Marie Roreitnerová
Velké ballabile : baletní sbor
Velké ballabile : žákyně baletní školy
Tanec lovců : baletní sbor dámský
Tanec kuchtíků : žákyně baletní školy
Tanec pážat : baletní sbor
Slavnostní průvod : baletní soubor
Tanec skřítků : Děti
Selský tanec : baletní sbor dámský
Tanec Královničky : operní sbor dámský