Žižkova smrt (Činohra)
Národní divadlo, od 19.03.1895 do 17.09.1895 (4x)
Cyklus dramat J. J. Kolára.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie : Josef Šmaha
Role
Sigmund : Jiří Bittner
Fernando : Josef Šmaha
Biskup mohučský : Ferdinand Koubek
Biskup trevírský : František Zápotocký
Markrabě Bedřich Míšeňský : Josef (Jan) Havelský
Jindřich Plumlovský z Kravař : Edmund Chvalovský
Mikuláš Zajíc z Hazmburka : František Matějovský
Půta z Častolovic : Karel Mušek, Hanuš Somr
Racek z Rožmberka : František Ferdinand Šamberk, Juza
Mikeš Divůček z Jemnišť : Karel Šimanovský
Jetřich : Jakub Seifert
Jan Žižka z Trocnova : Jakub Vojta Slukov
Cidlina : Marie Laudová
Mikuláš z Husi : Alois Sedláček
Jan Valkoun z Adlaru : Josef Wild
Pan z Lichtenburku : Hynek Švejda
Viktorin Boček z Kunštátu : František Bartoš, Václav Hoch
Sigmund Korybud : Anna Bezděková, Karel Mušek
Božepor Kněžovský : Florentin Guolfinger ze Steinsberku
Prokop Holý : Pravoslav Řada
Havel Bzinka : Karel Pulc
Korbílek : Jindřich Mošna
Rypák : Karel Kindl
Kulich : Josef Loos
Blána : Karel Pešek
Hlásný na hradě Přibislavi : František Horník
Aleš ze Šternberka : Emil Focht
Vok z Holštajna : František Kubla, J. Mikšovský
Rokycana : Eduard Vojan