Monika (Činohra)
Národní divadlo, od 12.03.1895 do 17.11.1897 (3x)
Cyklus dramat J.J.Kolára. S: Smetana, Blaník (konc. prov.). Derniéra odp.
Inscenátoři
Režie : Josef Šmaha
Role
Věrnota z Adlaru : Josef Šmaha
Odolan Pětiburský : Jakub Vojta Slukov, Karel Želenský
Beneš z Lubna : Emil Focht
Ondřej : Pravoslav Řada
Bohulíb Rokos : Adolf Pštross
Justin ze Stráže : Karel Mušek