Oidip král (Činohra)
Národní divadlo, od 19.11.1889 do 25.02.1890 (6x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 695a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 2342
Nová dekorace: Palác Oidipův a sochy bohů.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Kostýmy : Neuveden
Režie : Jakub Seifert
Scéna : Robert Holzer
Role
Antigona : Chlumská
Ismena : Červená
Teiresias : Josef Šmaha
Posel z Korinthu : Edmund Chvalovský
Pastýř : Jindřich Mošna
Hlasatel : Pravoslav Řada
Náčelník starších thébských : Karel Šimanovský
První člen sboru : Eduard Vojan
Druhý člen sboru : Alois Sedláček
Třetí člen sboru : Antonín Chlumský
Čtvrtý člen sboru : Alfréd Karbus
Pacholík Teiresiův : Doležalová