Večer tříkrálový
Role
Tobiáš Říhal (Tobiáš Říhal, Tobiáš Říhal, Tobiáš Říhal, Tobiáš Říhal): Josef Šmaha, Karel Mušek, Jaroslav Hurt, Jaroslav Vojta, Jan Pivec, Jan Pivec, Soběslav Sejk, Viliam Záborský, Miroslav Donutil
Ondřej Třasořitka (Ondřej Třasořitka, Ondřej Třasořitka, Ondřej Třasořitka, Ondřej Třasořitka): Jindřich Mošna, Rudolf Kafka, Rudolf Kafka, Otto Boleška, Ludvík Veverka, Stanislav Neumann, Stanislav Neumann, Josef Pehr, Karol L. Zachar, Ladislav Mrkvička
První právní sluha (První právní sluha, První právní sluha, První právní sluha): Josef Brožek, Rudolf Innemann, Josef Karásek, Jaroslav Průcha, Zdeněk Šavrda, Stanislav Vyskočil, Ladislav Ryšlink, Zdeněk Šavrda, Lukáš Král
Druhý právní sluha (Druhý právní sluha, Druhý právní sluha, Druhý právní sluha): Alfréd Karbus, Josef Kramr, František Velebný, Karel Šebesta, Vladimír Ráž, Josef Velda, Bořivoj Navrátil, Petr Vágner
Třetí právní sluha: František Horník
Valentin
Důstojník: Rudolf Latečka
Fotogalerie
Cokoli chcete - 01.07.1944 (František Muzika - scéna)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Josef Gruss (Feste)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Karel Höger (Malvolio)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, M. Doležal (Antonio), M. Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Marie Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Marie Tomášová (Viola)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Milena Dvorská (Olivie)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, R. Lukavský (Šašek), M. Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Radovan Lukavský (Šašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Radovan Lukavský (Šašek), Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934, Jiřina Štěpničková (Marie)
Večer tříkrálový - 05.01.1912 (K. Hašler, Z. Rydlová, R. Kafka, E. Viesner, J. Hurt)
Večer tříkrálový - 05.01.1912 (Karel Štapfer - scéna)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912 (Karel Štapfer - scéna, I. dějství)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Karel Hašler (Feste)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Leopolda Dostalová (Viola)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Rudolf Deyl (Orsino), Růžena Nasková (Olivie)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Růžena Nasková (Olivie)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Vojta Matys (Feste)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Vojta Matys (Feste), Růžena Nasková (Olivie)
Večer tříkrálový - 26.09.2001 (L. Mrkvička, T. Racek, M. Donutil, E. Salzmannová, B. Rösner)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001 (Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Ladislav Mrkvička)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001 (Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Tomáš Racek, Ladislav Mrkvička)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, E. Salzmannová (Marie), M. Donutil (Tobiáš), T. Racek (Fabian)
Foto: Oldřich Pernica
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Filip Blažek (Orsino), Hana Ševčíková (Viola)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martin Preiss (Šašek Feste)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie), Jiří Kodet (Kněz), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Vilém Udatný (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal), Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Vilém Udatný (Antonio), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, závěrečná scéna
Foto: Hana Smejkalová