Večer tříkrálový
Role
Tobiáš Říhal (Pan Tobiáš Říhal, Pan Tobiáš Říhal z Řáhalic, Rytíř Tobiáš Říhal, Tobiáš, Pan Tobiáš, Sir Toby Belch): Josef Šmaha, Karel Mušek, Jaroslav Hurt, Jaroslav Vojta, Jan Pivec, Jan Pivec, Soběslav Sejk, Viliam Záborský, Miroslav Donutil, Stano Dančiak, Timothy Merkle
Ondřej Třasořitka (Ondřej Šklebílek, Pan Ondřej Zmrzlík, Rytíř Ondřej Třasořitka, Ondřej, Pan Ondřej, Sir Andrew Aguecheek): Jindřich Mošna, Rudolf Kafka, Rudolf Kafka, Otto Boleška, Ludvík Veverka, Stanislav Neumann, Stanislav Neumann, Josef Pehr, Karol L. Zachar, Ladislav Mrkvička, Ondrej Kovaľ, Tilly Musser
První právní sluha (Soudní zřízenec, První strážník, První biřic): Josef Brožek, Rudolf Innemann, Josef Karásek, Jaroslav Průcha, Zdeněk Šavrda, Stanislav Vyskočil, Ladislav Ryšlink, Zdeněk Šavrda, Lukáš Král
Druhý právní sluha (Soudní zřízenec, Druhý strážník, Druhý biřic): Alfréd Karbus, Josef Kramr, František Velebný, Karel Šebesta, Vladimír Ráž, Josef Velda, Bořivoj Navrátil, Petr Vágner
Třetí právní sluha: František Horník
Valentin
Důstojník: Rudolf Latečka
Fotogalerie
Cokoli chcete - 01.07.1944 Stanislav Neumann (O. Zmrzlík), Jan Pivec (T. Říhal), Josef Gruss (Feste)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh scény
Cokoli chcete - 01.07.1944, J. Dohnal, N. Gollová,V. Švorc, V. Matulová,J. Gruss, K. Höger, Z. Kampf
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jan Pivec (Pan Tobiáš Říhal)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jan Pivec (Pan Tobiáš Říhal)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jaroslav Průcha (Antonio), Václav Švorc (Šebastian)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jiří Dohnal (Orsino)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Jiří Dohnal (Orsino, sedící)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Josef Gruss (Feste)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Josef Gruss (Feste), Jarmila Švabíková (Marie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Karel Höger (Malvolio)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Karel Kolár (Kněz)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Nataša Gollová (Viola), Karel Höger (Malvolio)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Stanislav Neumann (Pan Ondřej Zmrzlík)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Stanislav Neumann (Pan Ondřej Zmrzlík)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Václav Švorc (Šebastian)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Vlasta Matulová (Olivie)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Zdeněk Kampf (Fabian)
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 01.07.1944, Zdeněk Kampf, Jarmila Švabíková, Jan Pivec
Foto: Josef Heinrich
Cokoli chcete - 26.05.1934, Bedřich Feuerstein, Václav Gottlieb, Karel Hugo Hilar - scéna
Cokoli chcete - 26.05.1934, Bedřich Feuerstein, Václav Gottlieb, Karel Hugo Hilar - scéna
Cokoli chcete - 26.05.1934, Bedřich Feuerstein, Václav Gottlieb, Karel Hugo Hilar - scéna
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, M. Doležal (Antonio), M. Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Marie Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Marie Tomášová (Viola)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Milena Dvorská (Olivie)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, R. Lukavský (Šašek), M. Tomášová (Sebastiano)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Radovan Lukavský (Šašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete aneb Večer tříkrálový - 24.01.1963, Radovan Lukavský (Šašek), Otomar Krejča (Malvolio)
Foto: Jaromír Svoboda
Cokoli chcete čili Večer tříkrálový - 26.05.1934, Jiřina Štěpničková (Marie)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, K. Hašler, Z. Rydlová, R. Kafka, E. Viesner, J. Hurt
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Karel Hašler (Feste)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Karel Štapfer - scéna
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Karel Štapfer - scéna (I. dějství)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Leopolda Dostalová (Viola)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Rudolf Deyl (Orsino), Růžena Nasková (Olivie)
Foto: Karel Bachman
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Růžena Nasková (Olivie)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Vojta Matys (Feste)
Večer tříkrálový - 05.01.1912, Vojta Matys (Feste), Růžena Nasková (Olivie)
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Jaroslav Průcha (Antonio)
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Jaroslav Průcha (Antonio, vpravo)
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Josef Gruss (Feste)
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Stanislav Neumann (Pan Ondřej Zmrzlík)
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Stanislav Neumann (Pan Ondřej Zmrzlík)
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 20.06.1945, Stanislav Neumann, Jan Pivec, Josef Gruss
Foto: Josef Heinrich
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, E. Salzmannová (Marie), M. Donutil (Tobiáš), T. Racek (Fabian)
Foto: Oldřich Pernica
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Filip Blažek (Orsino), Hana Ševčíková (Viola)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martin Preiss (Šašek Feste)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, L. Mrkvička, T. Racek, M. Donutil, E. Salzmannová, B. Rösner
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie), Jiří Kodet (Kněz), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Vilém Udatný (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal), Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Ladislav Mrkvička
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Tomáš Racek, Ladislav Mrkvička
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Vilém Udatný (Antonio), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, závěrečná scéna
Foto: Hana Smejkalová
Kostýmní a scénické návrhy
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh kostýmu (dáma, kompars)
Cokoli chcete - 01.07.1944, František Muzika - návrh kostýmu (Šebastian)