Večer tříkrálový (Činohra)
Stavovské divadlo, od 26.09.2001 do 11.05.2004 (66x)
Předloha
Cokoli chcete - William Shakespeare
Večer tříkrálový - William Shakespeare
Popis
Nápad umístit děj Shakespearovy komedie do zimního období umožnil režisérce obrazně vyjádřit téma osamělých lidských srdcí, směšně a marně toužících po vřelosti lásky a zároveň rozehrát řadu klaunských situací na lyžích, sněžnicích, saních, bruslích a dokonce i v ledovém bazénu. Objevením dvojčat - Violy a Sebastiana - začínají ledy tát. Viola v mužském převleku vzbudí vášeň hraběnky Olivie, sama napřed toužíc po Orsinovi, který se zase marně uchází o Olivii. Roztaje i nepřejícný moralista Malvolio, který uvěří zfalšovanému milostnému dopisu, vtančí na špičkách ke své paní do ložnice, začne tokat jako tetřev a jako šílenec je uvržen do temnice. Nakonec se každému dostane to, co si zaslouží, lyžařská louka rozkvete a všichni spočinou v harmonické shodě na sluníčku.

Délka představení 3 hodiny

Archivní složka sign. Č 106h obsahuje následující materiál:
- cenový výměr programové brožury (26. 9. 2001)
- interní obsazení umělců (10. 4. 2001, 18. 6. 2001, 29. 8. 2001, 10. 9. 2001)
- pozvánka na tiskovou besedu
- cedule: 1. premiéra, 2. premiéra, derniéra
- komplet cedulí - tematiky 1.–66. repríza
- interní korespondence
- propagační letáky k premiéře
- mediální ohlasy z tisku, časopisu ND ad.
- programová brožura
- sada fotografií barva, čb (celky scény, detaily, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 10701, r 10701 a-c
Hudební motivy ze skladeb Jeana Michela Jarre a Astora Piazzolly vybrala Enikö Eszenyi.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Orsino : Filip Blažek
Sebastian : Michal Slaný
Antonio : Vilém Udatný
Tobiáš Říhal : Miroslav Donutil
Ondřej Třasořitka : Ladislav Mrkvička
Malvolio : Boris Rösner
Fabian : Tomáš Racek
Šašek Feste : Martin Preiss
Kapitán : Petr Vágner
První strážník : Lukáš Král
Druhý strážník : Petr Vágner
Spolupracovali
Asistent režie : Leona Primová
Pohybová spolupráce : Marek Štefan
Fonetická spolupráce : Zdena Palková
Inspicient : Václav Bláha
Nápověda : Zuzana Němečková
Fotogalerie
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Boris Rösner (Malvolio), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, E. Salzmannová (Marie), M. Donutil (Tobiáš), T. Racek (Fabian)
Foto: Oldřich Pernica
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Filip Blažek (Orsino), Hana Ševčíková (Viola)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martin Preiss (Šašek Feste)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Hana Ševčíková (Viola), Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, L. Mrkvička, T. Racek, M. Donutil, E. Salzmannová, B. Rösner
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Martina Válková (Olivie), Jiří Kodet (Kněz), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Michal Slaný (Sebastian), Vilém Udatný (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil (Tobiáš Říhal), Boris Rösner (Malvolio)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Ladislav Mrkvička
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Miroslav Donutil, Eva Salzmannová, Tomáš Racek, Ladislav Mrkvička
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, Vilém Udatný (Antonio), Michal Slaný (Sebastian)
Foto: Hana Smejkalová
Večer tříkrálový - 26.09.2001, závěrečná scéna
Foto: Hana Smejkalová