Pavel Bělík
Textové a hudební úpravy
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Role
Dobře tak, že je smrt na světě premiéra SEZONA 1993/1994 - Piano
Podivní ptáci premiéra SEZONA 1995/1996 - Klavírista
Sladké ptáče mládí premiéra SEZONA 2006/2007 - Klavírista
Bitevní plán pro dvě šunky premiéra SEZONA 2008/2009 - Řezník - poražeč
Doma u Hitlerů aneb Hitlerova kuchyně premiéra SEZONA 2008/2009 - Klavírní doprovod
Pravidla slušného chování v moderní společnosti premiéra SEZONA 2008/2009 - Hra na klavír
Čaj u pana senátora premiéra SEZONA 2009/2010 - Improvizace na varhany