Martin Hilský
Datum narození
08.04.1943
Životopis
Překladatel, publicista, pedagog. Napsal dlouhou řadu esejů, studií a článků o anglické literatuře a množství předmluv či doslovů k přeloženým knihám; publikoval mj. v Literárních novinách, Světové literatuře, Lidových novinách, Divadle, Prostoru, Salonu Práva aj. K jeho knižním publikacím patří např. Současný britský román (1992) a Modernisté (1995), byl editorem a spoluautorem knihy esejů Od Poea k postmodernismu (1993), publikoval knihu rozhovorů Když ticho mluví (2007) a knihu esejů o britské a americké literatuře Rozbité zrcadlo (2009) aj. Kromě přednáškové činnosti na FF UK přednáší také na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Původně začal překládat anglickou a americkou prózu 20. století (mimo jiné např.: Lardener: Hnízdečko lásky, Steinbeck: Pláň Tortilla a Na Plechárně, Lawrence: Ženy milující a Stíny jara aj.). Postupně se jeho zájem přesouval na překlady divadelních a básnických textů, zejména na dílo Shakespearovo – první byl v roce 1983 Sen noci svatojánské. Přeložil všech 38 Shakespearových her i veškerou jeho básnickou tvorbu. Hilského překlady her (i mimo Shakespearových, např. Patrickovy Kennedyho děti, Shafferův Amadeus, Barnesovy Červené nosy), se objevují v repertoárech většiny našich divadel.

Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla mu byla Nadací Charty 77 udělena Cena Toma Stopparda za rok 2002, za tentýž rok získal také Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech. V roce 2001 mu za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. udělila Řád Britského impéria. K dalším oceněním patří prezidentská Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství (2011), Státní cena Ministerstva kultury za překladatelské dílo (2011), uvedení do Síně slávy překladatelské Ceny Josefa Jungmanna (2012) a Cena české akademie divadelníků (Cena Thálie 2022).
Textové a hudební úpravy
Kennedyho děti premiéra SEZONA 1978/1979 - Překlad
Naše městečko premiéra SEZONA 1985/1986 - Překlad
Marná lásky snaha premiéra SEZONA 1986/1987 - Překlad
Lev v zimě premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad
Jak se vám líbí premiéra SEZONA 1990/1991 - Překlad
Zimní pohádka premiéra SEZONA 1992/1993 - Překlad
Cymbelín premiéra SEZONA 1994/1995 - Překlad
Hrdina Západu premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Sen noci svatojánské premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Othello premiéra SEZONA 1997/1998 - Překlad
Antonius a Kleopatra premiéra SEZONA 1998/1999 - Překlad
Hamlet premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad
Mnoho povyku pro nic premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad
Komedie omylů premiéra SEZONA 2000/2001 - Překlad
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 2001/2002 - Překlad
Richard III. premiéra SEZONA 2005/2006 - Překlad
Dva vznešení příbuzní premiéra SEZONA 2007/2008 - Překlad
Kupec benátský premiéra SEZONA 2009/2010 - Překlad
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 2010/2011 - Překlad
Troilus a Kressida premiéra SEZONA 2012/2013 - Překlad
As You Like It (Prague Shakespeare Company) premiéra SEZONA 2013/2014 - Překlad
Kabaret Shakespeare (Damúza) premiéra SEZONA 2014/2015 - Překlad
Hamlet premiéra SEZONA 2023/2024 - Překlad
Fotogalerie
Hamlet - 07.12.2023, snímek ze čtené zkoušky: Lukáš Trpišovský, Martin Hilský
Foto: Pavel Hejný
Hamlet - 07.12.2023, snímek ze čtené zkoušky: Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, Martin Hilský
Foto: Pavel Hejný
Hamlet - 07.12.2023, snímek ze čtené zkoušky: Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, Martin Hilský
Foto: Pavel Hejný
Hamlet - 07.12.2023, snímek ze čtené zkoušky: překladatel Martin Hilský
Foto: Pavel Hejný
Hamlet - 07.12.2023, snímek ze čtené zkoušky: překladatel Martin Hilský
Foto: Pavel Hejný
Hamlet - 20.12.1999, Kovalčuk, Krobot, Hančil, Hilský, Winterová, Petřík, Stärz, Landovský, Kodet
Foto: Hana Smejkalová