Martin Hilský
Životopis
Působí jako profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK. Napsal dlouhou řadu esejů, studií a článků o anglické literatuře a množství předmluv či doslovů k přeloženým knihám; publikoval mj. v Literárních novinách, Světové literatuře, Lidových novinách, Divadle, Prostoru, Salonu Práva aj. K jeho knižním publikacím patří např. Současný britský román (1992) a Modernisté (1995), byl editorem a spoluautorem knihy esejů Od Poea k postmodernismu (1993), publikoval knihu rozhovorů Když ticho mluví (2007) a knihu esejů o britské a americké literatuře Rozbité zrcadlo (2009) aj. Kromě pravidelné přednáškové činnosti na FF UK přednáší také na dalších českých i zahraničních univerzitách. Původně začal překládat anglickou a americkou prózu dvacátého století (mimo jiné např.: Lardener: Hnízdečko lásky, Steinbeck: Pláň Tortilla a Na Plechárně, Lawrence: Ženy milující a Stíny jara aj.). Postupně se jeho zájem přesouval na překlady divadelních a básnických textů, zejména na dílo Shakespearovo. Jeho překlady her, mimo Shakespearových (první byl v roce 1983 Sen noci svatojánské) též např. Patrickovy Kennedyho děti, Shafferův Amadeus, Barnesovy Červené nosy a další, se už léta objevují v repertoárech většiny našich divadel. Česká divadla uvedla dosud v Hilského překladech více než 100 premiér (včetně her Shakespearových). Přeložil všech 38 Shakespearových her a právě v minulých dnech dokončil několikaletou práci na převodu celé jeho básnické tvorby. Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady a interpretaci Shakespearova díla mu byla Nadací Charty 77 udělena Cena Toma Stopparda za rok 2002, za tentýž rok získal také Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech. V roce 2001 mu za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. udělila Řád Britského impéria. Činohra Národního divadla uvedla dosud v jeho překladech: Patrickovy Kennedyho děti (1978), Wilderovo Naše městečko (1986), Goldmanova Lva v zimě (1989), Syngova Hrdinu Západu (1997) a Shakespearovy hry Marné lásky snaha (1987), Jak se vám líbí (1991), Zimní pohádka (1992), Cymbelín (1995), Sen noci svatojánské (1997), Othello (1998), Antonius a Kleopatra, Mnoho povyku pro nic a Hamlet (všechny 1999), Komedie omylů (2000), Večer tříkrálový (2001), Richard III. (2006) a Dva vznešení příbuzní (napsal Shakespeare spolu s Johnem Fletcherem; 2008). Kupec benátský je tedy už celkem osmnáctým jeho překladem hraným v Národním divadle.
Textové a hudební úpravy
Kennedyho děti premiéra SEZONA 1978/1979 - Překlad
Naše městečko premiéra SEZONA 1985/1986 - Překlad
Marná lásky snaha premiéra SEZONA 1986/1987 - Překlad
Lev v zimě premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad
Jak se vám líbí premiéra SEZONA 1990/1991 - Překlad
Zimní pohádka premiéra SEZONA 1992/1993 - Překlad
Cymbelín premiéra SEZONA 1994/1995 - Překlad
Hrdina Západu premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Sen noci svatojánské premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Othello premiéra SEZONA 1997/1998 - Překlad
Antonius a Kleopatra premiéra SEZONA 1998/1999 - Překlad
Hamlet premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad
Mnoho povyku pro nic premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad
Komedie omylů premiéra SEZONA 2000/2001 - Překlad
Večer tříkrálový premiéra SEZONA 2001/2002 - Překlad
Richard III. premiéra SEZONA 2005/2006 - Překlad
Dva vznešení příbuzní premiéra SEZONA 2007/2008 - Překlad
Kupec benátský premiéra SEZONA 2009/2010 - Překlad
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 2010/2011 - Překlad
Troilus a Kressida premiéra SEZONA 2012/2013 - Překlad