Kupec benátský (Činohra)
Stavovské divadlo, od 12.11.2009 do 04.11.2011 (37x)
Popis
Génius dramatické literatury neměl sice o kapitalismu a nejistotě finančních trhů ani zdání, leč s prozíravostí pouze géniům vlastní napsal před čtyřmi stoletími příběh, který i dnes, a chce se říci právě dnes, lze číst aktuálně. Bohatý kupec Antonio věří svým investicím, ale jeho lodě obtížené nákladem se nevracejí, a proto podepíše krajně rizikový úpis i člověku, kterým pohrdá. Žid Shylock trvá na plnění kruté smlouvy, vždyť v jeho světě je slovo zákon. Měli by snad splatit své závazky i ti, kteří byli obdařeni výsadním postavením ve společnosti? Smlouvy jsou přece jenom pouhá slova, a s dobrým právníkem se dá nad nimi vyzrát. (V obecnější rovině: Střetá se svět obchodníka Antonia, starozákonní svět Shylockův a Porciin pohádkově bezstarostný Belmont - paralelní nepropustné světy, oddané pouze vlastním hodnotám. Střetnou-li se, pak „až na krev“.) Tato velká Shakespearova hra se vrací do Národního divadla po padesáti letech.

Fotograf inscenace: Diana Zehetner
Délka představení: 2 hodiny 55 minut

Napsali o nás:
„Martin Čičvák má režijní ruku obdivuhodně lehkou: přímořské klima Benátek nám přiblíží vyhazováním krmě pro skřehotající racky z forbíny. Umí vést herce nápaditým způsobem: Jan Hájek a Lucie Žáčková v úlohách Bessania a Porcie jsou současní až běda nám: pragmatičtí, vypočítaví, city jen jako romantická příchuť zámožného života. Bessanio bezskrupulózně využívá Antoniových citů, Porcii záhy docvakne milencova bisexualita, a přesto se rozhodne ji tolerovat. Posledním hřebíčkem do rakve jejich mnohomluvné zamilovanosti je scéna, kdy se Bessanio pokusí sexuálně obměkčit Porcii, kterou nerozpoznal v mužském přestrojení za právníka. Proti téhle křesťanské smečce mladých i starých vládců Benátek nemá samotný Žid tu nejmenší šanci. Potupen a oloupen o vše odchází zpátky do hloubi scény. Scénograf Hans Hoff er vymyslel koridor připomínající úzkokolejku v dolech, zatopenou podzemní vodou, kterou Shylock čvachtá vstříc židovské budoucnosti. Režisér Čičvák zopakoval Antoniův opuštěný pláč z úvodu inscenace. Je to snad jakkoli souměřitelné? V dnešní době - zdá se - můžeme porovnávat opravdu kdeco.“
Richard Erml, Reflex, 10. 12. 2009

„Inscenace nabízí několik zajímavých hereckých výkonů - především v postavách Antonia a Shylocka, proti sobě stojících soků, z nichž každý v sobě nese až zběsilou nesnášenlivost vůči druhé straně. Oba herci zvolili jemnou psychologickou drobnokresbu postav bez náznaku karikatury, a přes rozdílnost svých charakterů mají mnohé společné. Oba dokážou sami sebe politovat, ale také ukázat svou aroganci, umíněnost a velikášství. I když hlas lidu je na Antoniově straně, pocit vyděděnce má nakonec stejný jako Shylock, jemuž naopak vzdor proti všem dodává jistou vnitřní sílu.“
Jana Soprová, Český rozhlas 3 – Vltava, 12. 11. 209
2009
Textové a hudební úpravy
Hudba : Petr Kofroň
Překlad : Martin Hilský
Inscenátoři
Dramaturgie : Daria Ullrichová
Kostýmy : Marija Havran
Scéna : Hans Hoffer
Role
Princ aragonský : Alexandr Minajev
Antonio : Igor Bareš
Bassanio : Jan Hájek
Graziano : Jan Dolanský
Lancelot : Petr Motloch
Salerio : Vojtěch Kotek
Jessika : Pavla Beretová
Matka prince aragonského : Marika Skopalová
Spolupracovali
Asistent režie : Marika Skopalová
Asistent výtvarníka : Barbara Asimus
Autor výtvarného plakátu k inscenaci : Mikuláš Macháček
Fonetická spolupráce : Zdena Palková
Nápověda : Alena Kubečková
Fotogalerie
Kupec benátský - 12.11.2009 Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Alexandr Minajev (Princ aragonský)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Bronislav Poloczek (Starý Gobbo)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Igor Bareš (Antonio), Jan Hájek (Bassanio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Igor Bareš (Antonio), Jan Hájek (Bassanio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Igor Bareš (Antonio), Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Igor Bareš (Antonio), Vojtěch Kotek (Salerio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, J. Hájek (Bassanio), P. Motloch (Lancelot), B. Poloczek (Starý Gobbo)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jakub Prachař (Lorenzo), Igor Bareš (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jan Dolanský (Graziano), Jan Hájek (Bassanio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jan Hájek (Bassanio), Igor Bareš (Antonio), Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jan Hájek (Bassanio), Lucie Žáčková (Porcie), Igor Bareš (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička (Shylock), Igor Bareš (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička (Shylock), Jan Hájek (Bassanio), Igor Bareš (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička (Shylock), Jan Hájek (Bassanio), Igor Bareš (Antonio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička (Shylock), Oldřich Vlček (Dóže)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Jiří Štěpnička, Jan Hájek, Oldřich Vlček, Igor Bareš
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Lucie Žáčková (Porcie), Jan Hájek (Bassanio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Lucie Žáčková (Porcie), Lada Jelínková (Nerissa), Jan Hájek (Bassanio)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Lucie Žáčková, Jan Hájek, Pavla Beretová, Lukáš Král
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Lucie Žáčková, Lada Jelínková, Alexandr Minajev, Marika Skopalová
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Lukáš Král, Igor Bareš (sedící), Jan Hájek, Jan Dolanský
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, P. Beretová, L. Král, J. Hájek, L. Žáčková, J. Dolanský, L. Jelínková
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Paul American (Princ marocký)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Paul American (Princ marocký)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Pavla Beretová (Jessika), Lukáš Král (Lorenzo)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Petr Motloch (Lancelot), Bronislav Poloczek (Starý Gobbo)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Petr Motloch (Lancelot), Pavla Beretová (Jessika)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, plakát k inscenaci (grafik Mikuláš Macháček)
Kupec benátský - 12.11.2009, Rudolf Stärz (Tubal), Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009, Rudolf Stärz (Tubal), Jiří Štěpnička (Shylock)
Foto: Hana Smejkalová
Kupec benátský - 12.11.2009,J. Dolanský,L. Jelínková,V. Kotek,J. Hájek,L. Žáčková,P. Beretová,L.Král
Foto: Hana Smejkalová