Daria Ullrichová
Životopis
Na Filozofické fakultě UK vystudovala sociologii a na DAMU dramaturgii u profesorů Jaroslava Vostrého a Františka Štěpánka. Absolvovala tradiční kariéru z oblasti do centra. Ke konci studia byla krátce lektorkou Divadla na Vinohradech. Po absolutoriu dramaturgovala v Divadle J. Průchy v Kladně, poté v Praze – nejdříve v Divadle S. K. Neumanna, následně v Divadle E. F. Buriana a v Divadle Komedie. Spolupracovala s režiséry několika generací – cení si zejména setkání s Jaroslavem Vostrým, Václavem Špidlou, Karlem Brožkem, Milošem Horanským, Janem Grossmanem, Janem Kačerem, Janem Nebeským, Martinem Čičvákem, Tomášem Svobodou a Michalem Dočekalem, se kterým pracovala v Divadle Komedie a přešla s ním posléze do činohry Národního divadla. Členkou činohry Národního divadla je od 1.8.2002. Dramaturgicky se zde podílela na inscenacích Rostandova Cyrana z Bergeracu, Shakespearova Romea a Julie, Müllerovy hry Hamlet-stroj, Brechtova Dobrého člověka ze Sečuanu, Molierova Lakomce, scénického čtení hry G. Grasse Plebejci zkoušejí povstání, Sigarevova Černého mléka (je i překladatelkou této hry), upravila Schillerovy Úklady a lásku, dramaturgicky se podílela na Shawově Pygmaliónu, pro inscenování Schnitzlerovy hry Duše – krajina širá přepracovala starší překlad J. Balvína. Dále dramaturgicky připravila Shakespearova Richarda III., Benefici J. Kačera Však světla nechte plát… (byla i autorkou scénáře), Gogolova Revizora, text E. Bondyho Leden na vsi (Projekt Bouda 2007), Jiráskova Otce, Františákovu hru Doma, Kohoutovu Malou hudbu moci, Molierova Dona Juana, Galronové Mikve, Lagronové Pláč, Shakespearovy hry Kupec benátský a Zkrocení zlé ženy, Jelinekové Co se stalo, když Nora opustila manžela a Topolův Konec masopustu; nově přeložila pro uvedení v Národním divadle Brechtovu Žebráckou operu. Překládá divadelní hry z němčiny a ruštiny. Je docentkou na DAMU – vedoucí kabinetu dramaturgie; vede 3. ročník herectví a 4. ročník režie / dramaturgie. dramaturgie. Ke 31.7.2015 ukončen pracovní poměr v ND.
Vedoucí funkce v ND
Dramaturgie činohry (SEZONA 2006/2007)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2007/2008)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2008/2009)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2009/2010)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2010/2011)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2011/2012)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2012/2013)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2013/2014)
Dramaturgie činohry (SEZONA 2014/2015)
Textové a hudební úpravy
Černé mléko premiéra SEZONA 2004/2005 - Překlad
Úklady a láska premiéra SEZONA 2004/2005 - Úprava
Duše – krajina širá premiéra SEZONA 2005/2006 - Úprava
Však světla nechte plát... – Benefice Jana Kačera premiéra SEZONA 2005/2006 - Scénář
Don Juan premiéra SEZONA 2007/2008 - Úprava
Žebrácká opera premiéra SEZONA 2009/2010 - Překlad
Bláznivý den aneb Figarova svatba premiéra SEZONA 2011/2012 - Úprava
Othello, benátský mouřenín premiéra SEZONA 2014/2015 - Úprava
Inscenátor
Cyrano z Bergeracu premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgie
Hamlet - stroj premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgie
Romeo a Julie premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgie
Dobrý člověk ze Sečuanu premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Lakomec premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Plebejci zkoušejí povstání premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Černé mléko premiéra SEZONA 2004/2005 - Dramaturgie
Úklady a láska premiéra SEZONA 2004/2005 - Dramaturgie
Duše – krajina širá premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Pygmalión premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Richard III. premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Však světla nechte plát... – Benefice Jana Kačera premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Bouda Bondy premiéra SEZONA 2006/2007 - Dramaturgie
Otec / Doma premiéra SEZONA 2006/2007 - Dramaturgie, Dramaturgie
Revizor premiéra SEZONA 2006/2007 - Dramaturgie
Don Juan premiéra SEZONA 2007/2008 - Dramaturgie
Malá hudba moci premiéra SEZONA 2007/2008 - Dramaturgie
Mikve premiéra SEZONA 2008/2009 - Dramaturgie
Pláč premiéra SEZONA 2008/2009 - Dramaturgie
Co se stalo, když Nora opustila manžela premiéra SEZONA 2009/2010 - Dramaturgie
Kupec benátský premiéra SEZONA 2009/2010 - Dramaturgie
Konec masopustu premiéra SEZONA 2010/2011 - Dramaturgie
Zkrocení zlé ženy premiéra SEZONA 2010/2011 - Dramaturgie
Bláznivý den aneb Figarova svatba premiéra SEZONA 2011/2012 - Dramaturgie
Deváté srdce premiéra SEZONA 2011/2012 - Dramaturgie
Zahradní slavnost premiéra SEZONA 2012/2013 - Dramaturgie
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra SEZONA 2013/2014 - Dramaturgie
Ze života hmyzu premiéra SEZONA 2013/2014 - Dramaturgie
Othello, benátský mouřenín premiéra SEZONA 2014/2015 - Dramaturgie
Fotogalerie
Daria Ullrichová - civilní fotografie (2013)
Foto: Jaroslav Šimandl
Daria Ullrichová - civilní fotografie (2013)
Foto: Jaroslav Šimandl