Úklady a láska (Činohra)
Stavovské divadlo, od 13.01.2005 do 21.11.2006 (46x)
Popis
Schillerovo třetí drama patří do období Sturm und Drang (Bouře a vzdor), do doby, kdy je jeho tvorba diktována duchem nesouhlasu se společenskou situací. Hry svého uměleckého mládí dramatik později zakázal uvádět (ve snaze zduchovnit svou tvorbu dle ideálu antické klasiky). Paradoxně právě Úklady a láska se v průběhu následujících staletí staly Schillerovou nejuváděnější hrou. Snad i proto, že právě zakotvenost v reálném a drsně pojmenovaném světě sytí hru dramatičností. Příběh Luisy, dcery z měšťanské rodiny a Ferdinanda, syna z nejvyšších kruhů, lze pokládat za obdobu nešťastné lásky Romea a Julie. Renesanční milence rozdělovala nenávist rodů. Luisa a Ferdinand patří do „občanského světa“ – rozděluje je původ, předsudky, peníze a moc, společenské klima doby. Schillerovi milenci žijí ve světě, kde vládne přízemnost a malichernost – intriky, podvody, vypočítavost, kariérismus. Zneužít lze všechno a každého. I lásku.

Délka představení: 2 hodiny, 50 minut

Archivní složka sign. Č 1180c obsahuje následující materiál:
- programová brožura
- inscenační plakát (Filip Kudrnáč, Milan Jaroš)
- komplet cedulí - tematiky 1.–46. repríza
- přehled tržeb představení
- zápis z inscenační porady (4. 10. 2004)
- protokol z výrobní porady (22. 11. 2004)
- rozpočet inscenace
- korespondence
- provozovací smlouvy
- interní obsazení herců (28. 6. 2004)
- mediální ohlasy z tisku, časopisu ND ad.
- propagační pohlednice k premiéře
- pozvánka na tiskovou konferenci
- cenový výměr programové brožury (4/2005)
- tisková zpráva
- cedule: 1. premiéra, 2. premiéra, derniéra
- sada fotografií (celky scény, detaily, portréty)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 10713
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 10713a, b
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dramaturgie : Daria Ullrichová
Kostýmy : Jana Preková
Režie : Jan Nebeský
Role
Premier von Walter : Jiří Štěpnička
Ferdinand : Saša Rašilov
Dvorní maršálek von Kalb : Ondřej Pavelka
Lady Milfordová : Petra Špalková
Millerová : Jana Boušková
Komorník : Radovan Lukavský
Spolupracovali
Asistent režie : Eva Kafuňková
Autor výtvarného plakátu k inscenaci : Milan Jaroš, Filip Kudrnáč
Pohybová spolupráce : Martin Vraný
Fonetická spolupráce : Zdena Palková
Inspicient : David Růžička
Nápověda : Jitka Vavříková