Večer tříkrálový (Činohra)
Národní divadlo, od 30.10.1905 do 01.09.1906 (7x)
Předloha
Cokoli chcete - William Shakespeare
Večer tříkrálový - William Shakespeare
Popis
Archivní složka sign. Č 106b obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení viz Č 106a
- výstřižek z neurčeného tisku, nedatovaný – reflektuje vystoupení Fr. Liera, tzn. po 1. 9. 1906
- výstřižek z časopisu Divadlo, 20. 11. 1905

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 2773
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 2774
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5255
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři