Jiří Adámek
Další používaná jména
Jiří Austerlitz
Životopis
Narozen v roce 1977 jako Jiří Adámek, posléze přijal staré rodinné jméno Austerlitz. Vystudoval obor režie na Katedře alternativního a loutkového divadla na Divadelní fakultě AMU v Praze, kde dále absolvoval i doktorské studium. Po řadě experimentálních loutkových a site-specific projektů vyvinul originální typ hudebního divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku. Systematicky pracuje s divadelní skupinou Boca Loca Lab, kterou založil v roce 2007. Absolvoval několik stáží ve Francii, je výrazně ovlivněný francouzským postmoderním théâtre musical, o němž také psal ve své knize Théâtre musical / Divadlo poutané hudbou (2011).

Za své "hudebně-divadelní" inscenace získal řadu ocenění doma i v zahraničí: za inscenaci Tiká tiká politika (2006) ocenění Music Theatre Nowl v Německu a Cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v Toruni. Inscenace pro děti Z knihy džunglí (2007), kterou uvedl v divadle Minor, získala Cenu Alfréda Radoka za scénografii, dále byla oceněna ve třech kategoriích na festivalu Mateřinka v Liberci a získala hlavní cenu na festivalu Banialuka v Bialsko-Bialej v Polsku. Projekt Evropané (2008) získal Cenu pro nejlepšího mladého režiséra na festivalu MESS Sarajevo (2011). Spolu se skladatelem Martinem Smolkou získal Cenu Divadelních novin za operu Sezname, otevři se (2014), na níž se podílel jako libretista a režisér a v níž namísto operních pěvců účinkovali členové skupiny Boca Loca Lab. Porota festivalu Next Wave ho v roce 2007 zvolila osobností roku v oblasti alternativního divadla.

Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Texty o divadle publikuje zejména v časopise Svět a divadlo. Od roku 2010 pedagogicky působí na KALD DAMU. V roce 2014 Národní divadlo uvedlo jeho hru Po sametu (2011), založenou na sloupcích novináře Ivana Lampera, uveřejňovaných od roku 1992 na poslední straně časopisu Respekt. K dalším projektům v ND patří autorská hra Nová Atlantida (2018) a audiopředstavení se Sašou Rašilovem Ty v mém domě (realizace v době zavřených divadel z důvodu pandemie koronaviru, 2021).

Aktualizace: 2021
Je autorem titulů
Nová Atlantida (Činohra)
Po sametu (Činohra)
Ty v mém domě (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Po sametu premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Inscenátor
Salón českých textů premiéra SEZONA 2002/2003 - Režie
Po sametu premiéra SEZONA 2014/2015 - Režie
Nová Atlantida premiéra SEZONA 2017/2018 - Režie
Ty v mém domě premiéra SEZONA 2020/2021 - Režie
Fotogalerie
Ty v mém domě - 01.04.2021 snímek z natáčení: Marta Ljubková (dramaturgie) a Jiří Austerlitz (režie)
Foto: Petr Neubert