Ema Destinnová
Datum narození
26.02.1878
Datum úmrtí
28.01.1930
Životopis
Narozena v Praze, zemřela v Českých Budějovicích. Vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová. Umělecké jméno Ema Destinnová si zvolila z vděčnosti ke své učitelce.

Už v pěti letech se začala učit hře na housle. V letech 1892–1896 studovala zpěv ve škole M. Löwe-Destinnové a T. Löweho. Navštěvovala rovněž Dramatickou školu Národního divadla, kde byla žačkou O. Sklenářové-Malé. Již tehdy se začala zajímat o divadlo a přihlásila se k pohostinskému vystoupení s divadelním souborem K. Stockého, který od konce roku 1894 pořádal představení v Národním domě na Vinohradech. V roce 1897 předzpívala řediteli Národního divadla F. A. Šubertovi, ale byla odmítnuta. Brzy poté se pokoušela o přijetí v Drážďanech (Hofoper) a v Berlíně (Theater des Westens). V Berlíně však byla angažována k Dvorní opeře (Hofoper), kde vystoupila 19. 7. 1898 jako Santuzza v Mascagniho Sedláku kavalírovi, poprvé pod pseudonymem Destinnová. V roce 1901 hostovala v ND v titulní roli Bizetovy Carmen a Thomasovy Mignon, s větší odezvou u obecenstva než u hudební kritiky.

V roce 1901 byla pozvána do Bayreuthu zpívat Sentu (Bludný Holanďan). Podruhé hostovala v ND v roce 1903 v úloze Smetanovy Mařenky (Prodaná nevěsta) a opět v úloze Mignon. V dalších letech se stala proslulou sopranistkou obdivovanou významnými světovými osobnostmi, skladateli, dirigenty a zpěváky. V roce 1904 zpívala poprvé s E. Carusem v Londýně (Covent Garden), v roce 1906 se vytvořením titulní úlohy podílela na úspěchu berlínské premiéry Straussovy Salome. V roce 1908 vystupovala za řízení A. Toscaniniho v New Yorku.

Od ledna do září 1908 absolvovala v ND sérii 17 pohostinských vystoupení, při té příležitosti byla jmenována čestným členem ND "v ocenění velkých zásluh, které sobě o české umění operní jako vynikající umělkyně česká v cizině získala". Každé její vystoupení se pokládalo za kulturní událost mimořádného dosahu pro současnost i pro další rozvoj českého operního umění. Celkem Ema Destinnová hostovala v ND více než 80x, naposledy 20. 3. 1924. Měla-li její vystoupení v ND před válkou význam především kulturně společenský, nabývala za války funkce demonstrativně politické. Tím spíše, že se vědělo o jejím vlasteneckém postoji. Byla dána pod policejní dozor, který jí znemožnil plnit smluvní závazky s Metropolitní operou v New Yorku. V roce 1917 byla v ND vítána jako symbol národní a kulturní svobody: zpívala tehdy mj. Smetanovu Libuši a projevila se jako vlastenka neskrývaně protimonarchistického smýšlení. Po převratu v roce 1918 se snažila obnovit své dřívější mezinárodní postavení (v letech 1919–1921 trojí americké turné), ale stále více se zaměřovala na koncertní činnost a postupně se vzdávala uměleckého působení.

Rok před svou smrtí začala soukromě vyučovat zpěv. Svěžest a krásu svého hlasu si však uchovala až do konce života. Ještě v roce 1928 vystupovala v Londýně a v roce 1929 v Košicích v roli Mařenky. Věnovala se rovněž tvorbě básní, románů a dramat. Na její básnické texty, vydávané i v Německu, komponovali skladatelé písňové cykly (např. L. Blech). V roce 1908 byla ve Švandově divadle na Smíchově uvedena její hra Rahel, v roce 1928 složil K. Balling na její libreto operetu Anatol se žení. Po její smrti prohlásil R. Strauss, že odešla jedna z největších zpěvaček s jedním z nejkrásnějších hlasů.

Pochována je na Slavíně (56/14) v Praze.
Je autorem titulů
Role
Sedlák kavalír premiéra SEZONA 1890/1891 - Santuzza
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1891/1892 - Mařenka
Komedianti premiéra SEZONA 1892/1893 - Nedda
Mignon premiéra SEZONA 1899/1900 - Mignon
Aida premiéra SEZONA 1900/1901 - Aida
Carmen premiéra SEZONA 1900/1901 - Carmen
Dalibor premiéra SEZONA 1902/1903 - Milada
Libuše premiéra SEZONA 1902/1903 - Libuše
Mignon premiéra SEZONA 1902/1903 - Mignon
Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra SEZONA 1903/1904 - Alžběta
Afričanka premiéra SEZONA 1907/1908 - Selica
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1907/1908 - Senta
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1908/1909 - Mařenka
Dalibor premiéra SEZONA 1909/1910 - Milada
Šárka premiéra SEZONA 1910/1911 - Šárka
Tosca premiéra SEZONA 1910/1911 - Floria Tosca
Aida premiéra SEZONA 1912/1913 - Aida
Památce Jaroslava Vrchlického premiéra SEZONA 1912/1913 - Zpěv
Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra SEZONA 1912/1913 - Alžběta
Libuše premiéra SEZONA 1914/1915 - Libuše
Don Juan premiéra SEZONA 1919/1920 - Doňa Anna
Madame Butterfly premiéra SEZONA 1921/1922 - Čo-Čo-San (Madame Butterfly)
Lohengrin premiéra SEZONA 1922/1923 - Elsa z Brabant
Fotogalerie
Aida - 06.10.1912, Ema Destinnová (Aida)
Dalibor - 14.05.1903, Ema Destinnová (Milada)
Dalibor - 14.05.1903, Ema Destinnová (Milada), Bohumil Pták (Dalibor)
Dalibor - 14.05.1903, Ema Destinnová (Milada), Bohumil Pták (Dalibor)
Foto: Karel Váňa
Ema Destinnová (civilní fotografie)
Ema Destinnová (civilní fotografie)
Libuše - 18.11.1902 Ema Destinnová (Libuše)
Madame Butterfly - 05.10.1921, Ema Destinnová (Čo-Čo-San / Madame Butterfly)
Prodaná nevěsta - 12.05.1909, Ema Destinnová (Mařenka)
Prodaná nevěsta - 12.05.1909, Ema Destinnová (Mařenka), Adolf Krössing (Vašek)
Prodaná nevěsta - 12.05.1909, Ema Destinnová (Mařenka), Emil Pollert (Kecal)
Prodaná nevěsta - 12.05.1909, Ema Destinnová (Mařenka), Miloslav Jeník (Jeník)
Foto: Karel Váňa