Aida (Opera)
Národní divadlo, od 06.10.1912 do 21.12.1933 (92x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Antonio Ghislanzoni
Role
Tanec kněžek : Neuveden, baletní sbor
Arabský tanec : Neuveden, Děti
Egyptský tanec : Luisa Černá, Neuveden
Egyptský tanec : Helena Štěpánková, Neuveden
Egyptský tanec : Zdenka Zabylová, Neuveden
Egyptský tanec : Neuveden, Štěpánka Fuchsová
Egyptský tanec : Neuveden, Marie Malíková
Egyptský tanec : Neuveden, Marie Malá
Egyptský tanec : Neuveden, Helena Zabylová
Egyptský tanec : Neuveden, Julie Hauserová
Egyptský tanec : Neuveden, L. Cízlová
Egyptský tanec : Neuveden, Arnoštka Coufalová
Egyptský tanec : Neuveden, Jarmila Melmuková
Egyptský tanec : Neuveden, Antonie Soukupová
Egyptský tanec : Neuveden, Josefa Zintlová
Egyptský tanec : Neuveden, Zdenka Čančíková
Egyptský tanec : Neuveden, Hedvika Kautová
Egyptský tanec : Neuveden, Josefa Macáková
Egyptský tanec : Neuveden, Irma Rohanová
Egyptský tanec : Neuveden, L. Skálová
Egyptský tanec : Neuveden, A. Zemanová
Egyptský tanec : Neuveden, Karla Brandtnerová
Egyptský tanec : Neuveden, Marie Michalcová
Egyptský tanec : Neuveden, Marie Zimová
Egyptský tanec : Neuveden, Josef Müller
Egyptský tanec : Neuveden, Emil Fasl
Egyptský tanec : Emanuel Famíra, Neuveden
Egyptský tanec : Neuveden, Bohumil (Karel) Tichý
Egyptský tanec : Neuveden, Oldřich Kosek
Egyptský tanec : Neuveden, Karel Lička
Egyptský tanec : Karel Pirník, Neuveden
Egyptský tanec : Neuveden, Děti, baletní soubor
Fotogalerie
Aida - 06.10.1912, Ema Destinnová (Aida)
Aida - 06.10.1912, Emil Pollert (Král)
Aida - 06.10.1912, Christina Morfová (Aida)
Aida - 06.10.1912, Jiří Huml (Ramfis)
Aida - 06.10.1912, Josef Matěj Gottlieb - scéna
Aida - 06.10.1912, Josef Matěj Gottlieb - scéna
Aida - 06.10.1912, Josef Matěj Gottlieb - scéna (II. jednání)
Aida - 06.10.1912, Josef Matěj Gottlieb - scéna (III. jednání)
Aida - 06.10.1912, Otakar Chmel (Amonasro)
Aida - 06.10.1912, Štěpánka Štěpánová (Amneris)
Foto: K. Hůlek
Aida - 06.10.1912, Štěpánka Štěpánová (Amneris)
Foto: K. Hůlek
Aida - 06.10.1912, Theodor Schütz (Radames)
Aida - 06.10.1912, Theodor Schütz (Radames)