Bedřich Plaške
Datum narození
07.01.1875
Datum úmrtí
04.02.1952
Další používaná jména
Friedrich Plaschke
Životopis
Narozen v Jaroměři, zemřel v Praze. Psán též Plaschke. Studoval na gymnáziu v Jičíně, v letech 1892–1899 na malířské akademii v Praze ve škole J. Mařáka, který ho doporučil na Konzervatoř Praha, kde studoval v letech 1895–1899 zpěv u L. z Dötscherů a deklamaci u O. Sklenářové-Malé. V letech 1900–1936 byl angažován v Drážďanech (Hofoper, později Sächsisches Staatstheater), kde vystupoval pod jménem Friedrich Plaschke.
V Národním divadle hostoval poprvé v roce 1901 v úloze krále Vladislava (Dalibor) a Escamilla (Carmen); velký ohlas mělo v roce 1908 jeho dvojí vystoupení v titulní úloze Bludného Holanďana. 22. 6. 1923 s ním ND uzavřelo smlouvu na 50 pohostinských vystoupení v sezoně 1923/1924. Jiné závazky mu však znemožnily absolvovat stanovený počet představení, a proto byla smlouva prodloužena i pro sezonu 1924/1925. V únoru 1925 byl u příležitosti 25 let své umělecké činnosti jmenován čestným členem ND. V ND byl následně angažován v letech 1936–1938 a vykonával funkci náměstka šéfa opery V. Talicha. Jeho prvořadou povinností bylo pečovat o pěveckou výchovu a přípravu sólistů. V roce 1938 odešel na vlastní žádost do soukromí, ale svou spolupráci s ND neukončil. Ještě v roce 1940 se pohostinsky ujal režie Wagnerova Bludného Holanďana. Ve svých stěžejních wagnerovských úlohách hostoval též v Plzni (1909), v Neues Deutsches Theater v Praze (Wotan ve Valkýře; Poutník v Siegfriedovi, 1916) a v divadle v Brně (1923).
Pochován na hřbitově na Malvazinkách v Praze, odd. BII, č. 350.
Inscenátor
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Role
Carmen premiéra SEZONA 1900/1901 - Escamillo
Dalibor premiéra SEZONA 1900/1901 - Vladislav
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1907/1908 - Holanďan
Aida premiéra SEZONA 1912/1913 - Amonasro
Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce premiéra SEZONA 1912/1913 - Wolfram
Libuše premiéra SEZONA 1919/1920 - Přemysl ze Stadic
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1920/1921 - Holanďan
Dimitrij premiéra SEZONA 1920/1921 - Kníže Vasilij Ivanovič Šujskij
Lohengrin premiéra SEZONA 1922/1923 - Telramund
Salome premiéra SEZONA 1922/1923 - Jochanaan
Dalibor premiéra SEZONA 1923/1924 - Vladislav
Libuše premiéra SEZONA 1923/1924 - Přemysl ze Stadic
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1929/1930 - Eugen Oněgin
Fotogalerie
Bedřich Plaške (civilní fotografie)
Bedřich Plaške a Augustin Berger
Bedřich Plaške a Augustin Berger
Dalibor - 09.01.1924, Bedřich Plaške (Vladislav)
Dalibor - 09.01.1924, Bedřich Plaške (Vladislav)
Dalibor - 09.01.1924, Bedřich Plaške (Vladislav)
Dalibor - 09.01.1924, Bedřich Plaške (Vladislav)
Plaschke, Friedrich (SOP)
Plaschke, Friedrich jako Holanďan v Bludném Holanďanovi (SOP)
Plaschke, Friedrich jako Wolfram von Eschenbach z opery Tannhäuser (SOP)