Salome (Opera)
Národní divadlo, od 17.01.1923 do 12.04.1928 (25x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Oscar Wilde
Překlad : Karel Kovařovic
Fotogalerie
Salome - 17.01.1923 Josef Matěj Gottlieb - scéna
Salome - 17.01.1923 Luisa Černá (Salome - taneční role)
Salome - 17.01.1923, Marie Šlechtová (Herodias)
Salome - 17.01.1923, Miloslav Jeník (Naraboth)
Salome - 17.01.1923, Václav Novák (Jochanaan)
Kostýmní a scénické návrhy
Salome - 17.01.1923, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Kappadočan)
Salome - 17.01.1923, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Salome)