Heřma Žárská
Datum narození
09.06.1889
Životopis
Česká dramatická pěvkyně, narodila se v Olomouci. Hudbu se učila ve škole Žerotína, zpěv u A. Petzolda. Vystupovala již od dětských let na různých akademiích, od 18 let hrála v ochotnických představeních operet a oper, i ve velkých oratorních a kantátových partiích. Dále studovala zpěv u A. Cairatiho na Sternově konzervatoři v Berlíně (1913), kde také veřejně vystupovala. Svým nádherným hlasem, kultivovaností a dramatickou účinností projevu dosáhla vyjímečných úspěchů v četných pohostinských vystoupění v Národním divadle, jako Vendulka, Mařenka, Milada, Elsa, "Leonora, Aida, Santuzza, aniž byla v angažmá. Po válečných letech, jež prožívala na studiích v USA a ve Švýcarsku, vystoupila v Praze v Národním divadle už jen ojediněle (1919) a též v Německém divadle (1921). Byla angažována v SND (1921-22 a 1923-26). Záhy na to uměleckou dráhu opustila.
Role
Sedlák kavalír premiéra SEZONA 1890/1891 - Santuzza
Lohengrin premiéra SEZONA 1906/1907 - Elsa z Brabant
Hubička premiéra SEZONA 1908/1909 - Vendulka
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1908/1909 - Mařenka
Dalibor premiéra SEZONA 1909/1910 - Milada
Aida premiéra SEZONA 1912/1913 - Aida
Fidelio premiéra SEZONA 1917/1918 - Leonora (Fidelio)
Hubička premiéra SEZONA 1922/1923 - Vendulka