Zdeněk Řehoř
Role
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Recitace
Jan Hus (Divadlo československé armády Praha) premiéra SEZONA 1951/1952 - Michal de Causis
Přelom (Divadlo československé armády Praha) premiéra SEZONA 1952/1953 - Šestý námořník