Jan Hus (Divadlo československé armády Praha) (Činohra)
Tylovo divadlo, od 22.04.1952 do 22.04.1952 (1x)
V rámci přehlídky Divadelní žatvy 1951-1952. Přehlídkové představení Divadla československé armády v Praze.
Inscenátoři
Kostýmy : Ada Švecová
Režie : Otto Haas
Scéna : Josef Gabriel
Role
Sigmund : Josef Bělský
Jan z Chlumu : Ota Sklenčka
Václav z Dubé : Hynek Němec
Petr Zmrzlík ze Svojšína : Gustav Nezval
Mikeš Divoký z Jemnišť : Milan Jedlička
Petr z Mladenovic : Václav Beránek
M. Jan Hus : Vladimír Šmeral
M. Štěpán z Pálče : Vladimír Hlavatý
Pierre d´Ailly : Josef Bláha
Zabarella : Jaroslav Seník
Jan z Brogni : Lubomír Polách
Jan Wallenrod : Zdeněk Hodr
Biskup augšburský : Josef Chvalina
Biskup tridentský : Antonín Kandert
Biskup lodský : Josef Vošalík
Generál cisterciáků : Čestmír Řanda
Michal de Causis : Zdeněk Řehoř
Dr. Petr Štorch : František Suk
Dr. Jan z Minsterberka : František Krahulík
M. Albert z Warrentrappe : Jan Kühnmund
Dr. Jiří z Boru : Karel Houska
Jan Náz : Karel Jelínek
Kuneš ze Zvole : Josef Kotapiš
Jan, řečený Peklo : Aleš Podhorský
Mnich : Ivan Holub
Hofmistr papežův : Jiří Pleskot
Kussenpfenig : Antonín Kandert
Oswald Roll : Josef Kotapiš
Klementer : Karel Jelínek
Jiří, student : Svatopluk Skládal
Martin, student : Jiří Vala
První student : Vladimír Bílý
Druhý student : Karel Charvát
Ondřej Polák : Rudolf Deyl ml.
Bernart : Václav Špidla
Henslich Schadernich : Vlastimil Brodský
Jan, hudec : Ivan Oslejšek
Smolař : Miloš Liška
Vrchní biřic na staroměstské radnici : Karel Weinlich
První biřic : Ivan Oslejšek
Druhý biřic : Gaston Šubert
Třetí biřic : Jaroslav Švehlík
Žalářník : Karel Hovorka
Anna z Frimburka : Lída Chválová
Paní Žofka ze Zderazu : Vlasta Chramostová
První děvče : Ema Černá
Druhé děvče : Michaela Kubisová
První tovaryš : Lumír Peňáz
Třetí tovaryš : Karel Weinlich
Druhý tovaryš : Gaston Šubert
Třetí děvče : Xenie Dušková
Čtvrtý tovaryš : Hugo Frischman
Papežský komisař : Zdeněk Dítě
Spolupracovali
Nápověda : Marie Hájková
Pomocná režie : Miroslav Zachata