Branislav Koreň
Role
Ivan Hrozný (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1947/1948 - Čeladnin Ivan Petrovič, bojar z cárskej družiny
Smrť Jánošíkova (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1947/1948 - Horní chlapci, Hajdúsi, Lud, Prizerajúci
Surové dřevo (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1954/1955 - Turoň
Bílá nemoc (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1958/1959 - Čtvrtý profesor
Náš bude deň (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1959/1960 - Účinkující
Optimistická tragédie (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1959/1960 - Loďmistr
Romeo a Julie (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1959/1960 - Sluha
Život Galileiho (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1959/1960 - Vamni, slévač
Pohled do očí (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1960/1961 - Interbrigadista
Svatá Jana (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1960/1961 - Kapitán la Hire
Vějíř (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1963/1964 - Moracchio
Po pádu (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1964/1965 - Předseda soudu
Ďábel a Pánbůh (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1968/1969 - Linhardt
Najdúch (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1968/1969 - Zemané
Akt uznání (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1973/1974 - Španělský vyslanec
Miliónový Marco (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1974/1975 - Budhistický kněz, Sbor mužů
Král Lear (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1977/1978 - Rytíř
Krčma pod zeleným stromem (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1977/1978 - Četník
Muž s puškou (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1977/1978 - Pán v kožichu
Pokus o lietanie (SND Bratislava) premiéra SEZONA 1980/1981 - Bubeníci