Král Lear (SND Bratislava) (Činohra)
Tylovo divadlo, od 15.02.1978 do 16.02.1978 (2x)
Pohostinské vystoupení činohry Slovenského národního divadla, Bratislava.
Textové a hudební úpravy
Překlad : Jozef Kot
Inscenátoři
Role
Král francouzský : Vlado (Vladimír) Durdík ml.
Vévoda Kornwallský : Ivan Rajniak
Vévoda albanský : Elo Romančík
Kordelie : Soňa Valentová
Šašek : Leopold Haverl
Hrabě z Glostru : Ctibor Filčík
Hrabě z Kentu : Július Pántik
Šlechtic : Alojz Kramár
Lékař : Jozef Šándor
Důstojník : Jozef Šimonovič
Setník : Ján Géc
Vévoda burgundský : Juraj Sarvaš
Jiný posel : Juraj Šebok