Zdeňka Vaculík Erlebachová
Životopis
Sbormistryně Kühnova dětského sboru
Inscenátor
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2016) premiéra SEZONA 2016/2017 - Sbormistr
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2017) premiéra SEZONA 2017/2018 - Sbormistr
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2018) premiéra SEZONA 2018/2019 - Sbormistr
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2019) premiéra SEZONA 2019/2020 - Sbormistr