František Götz
Datum narození
01.01.1894
Datum úmrtí
07.07.1974
Životopis
Narozen v Kojátkách (u Vyškova), zemřel v Praze. V roce 1912 maturoval v Bučovicích, absolvoval abiturientský kurz v Brně a pak byl učitelem. V roce 1923 ho z jeho brněnského působiště povolal K. H. Hilar na místo lektora Činohry Národního divadla a určil tak první z obou ohnisek, kolem kterých se soustředila Götzova celoživotní práce. Od 23. 6. 1928 byl pak dramaturgem a v této funkci, kterou zastával nepřetržitě do roku 1944, se stal po Hilarově smrti (březen 1935) vedoucí osobností činohry. Před nástupem O. Fischera do funkce šéfa činohry v listopadu 1935 a od jeho smrti v březnu 1938 do nástupu J. Bora do téže funkce v lednu 1939 byl titulárním šéfem Činohry ND ředitel Stanislav Lom, ve skutečnosti však činohru vedl Götz.
Také za Fischerova šéfování byl pro činohru důležitý, protože vedle Fischera, orientovaného převážně literárně a teoreticky, byl všestranně zkušeným divadelním praktikem. Od 1. 4. 1943 zastupoval šéfa činohry. V letech 1944–1945 zastával funkci ředitele Divadla na Vinohradech. V roce 1947 se vrátil do ND, kde byl zprvu (do roku 1948) šéfem činohry a v letech 1948–1950 náměstkem uměleckého ředitele ND. Od 1. 3. 1965 do 31. 8. 1969 byl hlavním dramaturgem Činohry ND.
Druhým ohniskem jeho práce byla činnost vysokoškolského pedagoga. Přednášel nejdřív externě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1948–1950). V roce 1950 byl jmenován profesorem praktické dramaturgie na Divadelní fakultě AMU, kde byl 1952/1953–1953/1954 vedoucím katedry divadelní vědy a dramaturgie a 1949/1950 a 1952/1953 děkanem. Od 1. 9. 1960 do 31. 8. 1969 přednášel jako profesor na katedře teorie a dějin divadla Filozofické fakulty UK. Další dva roky (1969–1971) zde působil jako profesor a konzultant.
Publikační činnost zahájil velmi záhy (ještě za svého brněnského působení) divadelními referáty pro časopis Socialistická budoucnost. Literární problematice se věnoval jako teoretik významné brněnské Literární skupiny svými příspěvky v časopisu Host (1921–1928). Také jeho knižní publikace se zabývaly literaturou, později i divadlem. Je autorem několika divadelních her a dramatizací, románů, monografií věnovaných našim divadelním a literárním umělcům i několika svazků vysokoškolských skript. Redigoval nebo spoluredigoval několik časopisů a sborníků. Povýšil (jako první u nás) specializovanou práci dramaturgickou na úroveň důsledně tvůrčí činnosti, výrazně spoluurčující ideovou i uměleckou kvalitu divadelního umění.
V roce 1939 dostal cenu České akademie věd a umění za hru Soupeři.
Otec herečky ND Evy Klenové, manžel spisovatelky Joži Götzové.
Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově, odd. 13, hrob 10.
Vedoucí funkce v ND
Dramaturg činohry (SEZONA 1927/1928)
Dramaturg činohry (SEZONA 1928/1929)
Dramaturg činohry (SEZONA 1929/1930)
Dramaturg činohry (SEZONA 1930/1931)
Dramaturg činohry (SEZONA 1931/1932)
Dramaturg činohry (SEZONA 1932/1933)
Dramaturg činohry (SEZONA 1933/1934)
Dramaturg činohry (SEZONA 1934/1935)
Dramaturg činohry (SEZONA 1935/1936)
Dramaturg činohry (SEZONA 1936/1937)
Dramaturg činohry (SEZONA 1937/1938)
Dramaturg činohry (SEZONA 1938/1939)
Dramaturg činohry (SEZONA 1939/1940)
Dramaturg činohry (SEZONA 1940/1941)
Dramaturg činohry (SEZONA 1941/1942)
Dramaturg činohry (SEZONA 1942/1943)
Zastupující šéf činohry (SEZONA 1943/1944)
Šéf činohry (SEZONA 1947/1948)
Náměstek ředitele (SEZONA 1948/1949)
Náměstek ředitele (SEZONA 1949/1950)
Textové a hudební úpravy
Idiot premiéra SEZONA 1928/1929 - Překlad
Běsové premiéra SEZONA 1929/1930 - Úprava
Paní Bovaryová premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad, Úprava
Kolega Crampton premiéra SEZONA 1939/1940 - Překlad
Loď do Smyrny premiéra SEZONA 1942/1943 - Překlad, Úprava
Sestřenice Běta (Krajské oblastní divadlo Olomouc) premiéra SEZONA 1957/1958 - Dramatizace
Role
Proslov - úvodní slovo k sezoně 1926/27 premiéra SEZONA 1926/1927 - Přednes
Matiné na paměť 80. narozenin F. X. Šaldy premiéra SEZONA 1947/1948 - Přednes
Fotogalerie
Bílá nemoc - 29.01.1937, O. Fischer (šéf činohry) a F. Götz (dramaturg činohry), foto ze zkoušky
Foto: J. Mikota
František Götz (civilní fotografie)