Sestřenice Běta (Krajské oblastní divadlo Olomouc) (Činohra)
Tylovo divadlo, od 25.11.1957 do 25.11.1957 (1x)
Pohostinské vystoupení Krajského oblastního divadla Olomouc. Přehlídka vítězných souborů Divadelní žatvy 1957.
Textové a hudební úpravy
Dramatizace : František Götz
Inscenátoři
Role
Sestřenice Běta : Zora Rozsypalová
Baron Hector Hulot : Kamil Marek
Baronka Adelina Hulotová : Vlasta Kleinová
Viktorin Hulot : Zdeněk Ornest
Hortensie : Sonja Sázavská
Maršál Hulot : František Šec
Hrabě Václav Steinbock, sochař : Ilja Racek
Valerie Marneffová : Slávka Budínová
Marneffe, úředník : Bohuslav Čáp
Celestin Crevel, starosta : Leopold Franc
Baron Montés de Montejanos : Alois Ostr
Maršál kníže de Wissenbourg, ministr války : Otakar Važanský
Jan Fischer : Karel Kubes
Vojín alžírského pluku : Josef Kotas
Panská u Hulotové : Jana Kalinová
Panská u Marneffové : Soňa Hodková
Spolupracovali
Inspicient : Eduard Pavlíček
Nápověda : Anna Válková