Miroslav Olejníček
Role
Měšťáci (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1957/1958 - Doktor
Optimistická tragédie (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1960/1961 - Druhý stařešina pluku
Optimistická tragédie (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1971/1972 - Starý námořník