Optimistická tragédie (Státní divadlo Ostrava) (Činohra)
Tylovo divadlo, od 29.03.1961 do 29.03.1961 (1x)
Divadelní přehlídka SČDU - Státní divadlo Ostrava. Spoluúčinkují členové Lidových milicí a externího sboru činohry.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
První stařešina pluku : Antonín Brož
Druhý stařešina pluku : Miroslav Olejníček
Poďobaný : Přemysl Matoušek
Pohlavár skupiny anarchistů : Míla (Miloslav) Holub
Komisařka : Vlasta Vlasáková
Velitel lodi : Osvald Albín
Sípavý : Lubor Tokoš
Starý námořník : Miloš Pavlín
Dlouhý námořník : Jan Matýsek
První námořník : František Benoni
První zajatý důstojník : Jaroslav Nedvěd
Druhý zajatý důstojník : Josef Haukvic
Důstojník nepřátelského vojska : Jiří Zvěřina
Polní kurát : Adolf Minský
Oděsan : Alois Müller
I. anarchista : Miroslav Kahoun
Spolupracovali
Asistent režie : Jiří Duras
Pohybová spolupráce : Jarmila Hylasová
Nápověda : Heda Reminová