František Vrba
Datum narození
30.05.1920
Datum úmrtí
21.12.1985
Životopis
Narozen v Praze. V roce 1939 maturoval v Praze, v letech 1945–1946 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (estetika, angličtina). V letech 1945–1946 působil též jako lektor Činohry Národního divadla. Od roku 1946 pracoval čtyři roky v USA (New York) jako kulturní atašé našeho Ministerstva informací a osvěty. Po návratu do Prahy byl zprvu zaměstnán na témže ministerstvu (1950–1951), pak v letech 1951–1953 učil na Divadelní fakultě AMU a od 1. 8. 1953 do 15. 4. 1954 působil jako dramaturg Činohry ND. Od té doby byl mimo divadlo a věnoval se hlavně překladatelské činnosti (Moliere: Tartuffe; Lope de Vega: Blázni z Valencie; Shakespeare: Komedie plná omylů; Shaw: Čokoládový hrdina; Albee, Cooper, Giles: Všechno je v zahradě; Bock, Stein, Hanich: Šumař na střeše; Sartre: Mouchy aj.).

Pracovní text hry Král Lear, v překladu F. Vrby, v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 4524
Textové a hudební úpravy
Flamendři v ráji premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Matka Riva premiéra SEZONA 1953/1954 - Překlad
Nepřátelé premiéra SEZONA 1953/1954 - Překlad
Obrněný vlak 14-69 premiéra SEZONA 1953/1954 - Překlad
Optimistická tragedie premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Optimistická tragédie (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1960/1961 - Překlad
Bubny otce Neda premiéra SEZONA 1964/1965 - Překlad
Tartuffe premiéra SEZONA 1964/1965 - Překlad
Vzbouření v blázinci premiéra SEZONA 1966/1967 - Překlad, Úprava
Šumař na střeše premiéra SEZONA 1967/1968 - Překlad
Šťastné dny premiéra SEZONA 1997/1998 - Překlad
Poslední páska premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad