Jarmila Haasová
Datum narození
11.02.1896
Datum úmrtí
30.08.1990
Životopis
Narozena v Praze, zemřela v Dobříši. Vystudovala ženské gymnázium Minerva v Praze (maturovala 1915), poté absolvovala pět semestrů lékařské fakulty. Od roku 1921 žila se svým druhým manželem W.Haasem v Berlíně a věnovala se novinářské a překladatelské práci; na začátku 30.let žila střídavě v Berlíně a v Praze, definitivně opustila Berlín po požáru říšského sněmu. 1934-1935 žila v Paříži. Po návratu působila v komunistickém tisku, 1936-1938 jako vedoucí kulturní rubriky časopisu Rozsévačka a zároveň část roku 1937 jako redaktorka čas.Tvorba. Po válce byla redaktorkou čas.Československá žena (1946) a listu Rudé právo (1947-1948, vedoucí ženské rubriky), 1949 přednostkou publikačního oddělení na ministerstvu informací, od 1952 vedoucí redaktorkou obnovené Rozsévačky, po jejím zániku 1954 vedoucí kulturní rubriky čas.Květy. Do důchodu odešla v roce 1959. Jejím nejvýznamnějším překladatelským činem bylo přetlumočení takřka celého díla E.E.Kische. Spolupracovala též s Čs.rozhlasem (relace o H.Malířové, M.Majerové aj.) a s Čs.televizí (pásma o Gorkém a Kischovi).
Textové a hudební úpravy
Karel a Anna premiéra SEZONA 1929/1930 - Překlad