Karel a Anna (Činohra)
Stavovské divadlo, od 05.10.1929 do 12.11.1930 (11x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie : Vojta Novák
Scéna : Zdeněk Rykr
Role
Ruská stráž : Karel Kolár
Německý zajatec : Josef Jeníček
Německý zajatec : Ladislav Boháč
Ruský dozorce nad zajatci : František Roland
Mariina sestra : Eugena Engelbertová
Její muž : Gabriel Hart