Guy Woolfenden
Textové a hudební úpravy
Inscenátor