Král Lear (Královská Shakespearova společnost Stratford) (Činohra)
Smetanovo divadlo, od 21.02.1964 do 22.02.1964 (2x)
Pohostinské představení Královské Shakespearovy společnosti Stratford. Spoluúčinkuje Dechová hudba Královské Shakespearovy společnosti.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Guy Woolfenden
Režie : Peter Brook
Scéna : Peter Brook
Role
Král francouzský : Barry MacGregor
Vévoda Kornvalský : Tony Church
Vévoda albanský : Clifford Rose
Kordelie : Diana Rigg
Goneril : Irene Worth
Šašek : Alec McCowen
Hrabě z Glostru : John Laurie
Hrabě z Kentu : Tom Fleming
Edgar : Brian Murray
Rytíř z průvodu Leara : Michael Murray
Stařec : Ken Wynne
Kuran : John Harwood
Lékař : Michael Burrell
Herold : Peter Blythe
Setník ve službách Edmundových : John Church
Vévoda burgundský : Michael Murray
Sluha Kornwallův : John Cobner
Posel Kordeliin : Ian Lindsay
Britští setníci : Peter Tory, Leslie Southwick
Spolupracovali
Asistent režie : Charles Marowitz
Asistent výtvarníka : Adele Hankey
Pohybová spolupráce : John Barton