Aloys Skoumal - překladatel
Datum narození
19.06.1904
Datum úmrtí
04.07.1988
Další používaná jména
Jiří Horák
Životopis
Narozen v obci Pačlavice (u Kroměříže), zemřel v Praze. Překladatel především anglické a americké prózy, epigramatik, literární kritik a publicista. Od r. 1915 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v pololetí r. 1922 přestoupil na kroměřížské státní gymnázium (maturoval 1923). V letech 1923–1928 vystudoval na filozofické fakultě pražské univerzity filozofii a anglistiku, r. 1928 absolvoval Vyšší státní knihovnickou školu. Pracoval v nakladatelství Melantrich a v pražské Univerzitní knihovně, v letech 1929–1933 v olomoucké Studijní knihovně, 1933–1936 ve Vojenském ústavu vědeckém, 1936–1944 byl lektorem a redaktorem nakladatelství Vyšehrad. Od října 1944 do května 1945 byl z rasově politických důvodů internován na Hagiboru v Praze a v Klettendorfu u Vratislavi.

Po návratu se stal literárním ředitelem nakladatelství Vyšehrad. V letech 1947–1950 působil jako československý kulturní přidělenec na velvyslanectví v Londýně. Po nuceném návratu (odvetné vypovězení z Velké Británie) pracoval na ministerstvu informací a osvěty, odkud na vlastní žádost přešel 1953 do Státní knihovny společenských věd. V letech 1954–1958 byl zaměstnancem pražské univerzitní knihovny. R. 1958 odešel do invalidního důchodu a pracoval jako překladatel.

Byl členem různých organizací, účastnil se též dobových kulturněpolitických debat, působil jako redaktor a člen redakčních rad různých periodik a jako nakladatelský lektor. Od r. 1929 psal anglistická hesla pro Masarykův slovník naučný, od r. 1934 pro Ottův slovník naučný nové doby, heslem o českém divadle přispěl ve 40. letech do Britské encyklopedie.

Otec filologa a překladatele Jana Skoumala, folklorního hudebníka a pedagoga Aloise Skoumala, hudebního skladatele a textaře Petra Skoumala, nakladatelské redaktorky Ludmily Skoumalové-Hanzlíkové.
Textové a hudební úpravy
Večer O´Neilla premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Zkouška ohněm premiéra SEZONA 1968/1969 - Překlad