Josef Hora
Datum narození
08.07.1891
Datum úmrtí
21.06.1945
Životopis
Narozen v Dobříni u Roudnice, zemřel v Praze. Gymnázium vystudoval v Roudnici (maturita 1910), tam žil i během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, která ukončil v roce 1916. Poté se zcela se věnoval žurnalistice. Jako redaktor kulturní rubriky postupně pracoval v letech 1919-1920 v Právu lidu, 1920-1929 v Rudém právu a 1929-1940 v Českém slovu. Citlivě reagoval na soudobé proudy, ožehavé otázky dne a sociálně politické problémy. Po počáteční symbolistické, vitalistické a civilizační poezii (Básně,1915; Strom v květu,1920) se stal předním představitelem proletářské poezie (Pracující den,1920; Srdce a vřava světa,1922). Odklon od tematiky sociálního boje provázel i přechod volného verše v pravidelný melodický verš (Itálie,1925). Jeho lyrika zduchovněla, inspirovala se prožitkem času (Struny va větru,1927). Ve 30.letech psal subjektivní lyriku, čerpající ze vzpomínek na dětství a ze sounáležitosti s rodným krajem. Sílil v ní též prožitek rozporu snů a skutečnosti (Tvůj hlas,1930; Tonoucí stíny,1933; Dvě minuty ticha,1934; Máchovské variace,1936). Hrozba fašismu a ohrožení vlasti po roce 1938 daly zaznít básnické oslavě rodné země, její tragické historii i víře v budoucnost (Domov,1938; Jan Houslista,1939). Sociálně tendenční prózy (Socialistická naděje,1922; Hladový rok,1926; Dech na skle,1938) umělecky nedosahují úrovně poezie. Významné jsou překlady ruských básníků (S.Jesenin, B.Pasternak a zejména Puškinův Evžen Oněgin,1937). Je pohřben na Vyšehradě, hrob č. 56/24 (Slavín).
Textové a hudební úpravy
Kolportážní příběh premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad
Vzkříšení premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Jevgenij Oněgin premiéra SEZONA 1948/1949 - Překlad